Ideologiamme

Jokainen ihminen on syntynyt maailmaan haavoittuvana ja täysin ympäristön hyväksynnästä ja huolenpidosta riippuvaisena. Vauvan rakkauden tarve on ilmeinen ja luonnollinen.

Myös isommalla lapsella on oikeus olla tarvitseva. Hän tarvitsee fyysisten perus­tarpeiden lisäksi rakkautta, turval­lisuutta ja yhteen­kuuluvuuden kokemusta sekä kunnioitusta. Nämä luovat ilma­piirin, jossa lapsi voi kasvaa ehjäksi itsekseen. Ellei lapsen luonnollinen rakkauden tarve tyydyty, hänelle muodostuu hiljalleen sisäinen tyhjiö. Meillä kaikilla on sisällämme epämääräistä tyhjyyttä, jota yritämme ratkaista. Saatamme myöhemmin elämässä päätyä etsimään hyvän olon tunnetta korvaavin keinoin esimerkiksi päihteistä, työnteosta tai materiasta. Nuorilla tämä voi näkyä myös viiltelynä, koulusta karkailemisena tai syömishäiriöinä.

Me Neljä Astetta Oy:ssa näemme, että kaikki ihmisyyden ongelmat johtuvat pohjimmiltaan tästä rakkauden puutteesta. Siitä, että ihmisen tunteisiin ja tarpeisiin ei ole vastattu.

Todellisia tarpeita ei kuitenkaan aina ole helppo tavoittaa, sillä olemme oppineet tukahduttamaan tai ohittamaan ne. Yhteys tunteisiin, tarpeisiin ja toisiin ihmisiin on kuitenkin avain eheytymiseen. Oikean­laisissa olo­suhteissa ihminen voi saada vielä aikuisenakin tarvitsemaansa, sitä mitä vaille on elämän varrella jäänyt. Vaikeuksista voi kasvaa jopa voimavara. Korjaavia kokemuksia tuottavat ihmiskohtaamiset sekä eheytymiseen johtavat prosessit ovat erityisosaamistamme.

Yrityksemme palvelut on rakennettu siitä lähtö­kohdasta, että jokainen lapsi ja aikuinen odottaa tulevansa hyväksytyksi. Suunnitelmallinen työmme perustuu ainut­laatuisen ihmisen ja perheen rehelliseen kohtaamiseen. Ongelmien ja oireiden sijasta keskitymme perheen­jäsenten aitojen tarpeiden täyttymiseen. Ideologiamme kiteytyy MES®-ohjelmassa, jonka työvälineitä hyödynnämme kaikessa työskentelyssämme.

Yrityksemme nimi Neljä Astetta viittaa käyttämäämme neli­vaiheeseen aste­prosessiin. Lasten­suojelu­työmme jakaantuu tasa­puolisesti tunne­puolen asioiden läpi­käymiseen, arjen toiminta­mallien vahvistamiseen, positiiviseen yhdessä tekemiseen ja verkosto­työhön. Vuoro­vaikutus perheessä paranee, ihmis­suhteet vahvistuvat, arki selkenee ja turvattomuus vähenee. Löytyy rohkeutta muutokseen ja pohjaa vaikeidenkin asioiden kohtaamiseen. Vanhemmuudessa tämä kaikki johtaa kykyyn ottaa lapsen tunnekokemus vastaan ja auttaa lasta tunteiden ilmaisemisen kanssa.