Tutkimus

Neljä Astetta Oy:n vuosia kehittämää MES®-ohjelmaa on tutkittu Tampereen yli­opistolla. Tutkimuksessa on kerätty ainut­laatuinen asiakas­vanhempien ääntä ja kokemuksia esiin­tuova aineisto, jonka analysointi tulee jatkumaan tieteellisinä artikkeleina. Tutkimuksessa on pyritty selvittämään sitä, mitkä mekanismit ohjelmassa vaikuttavat vahvistaen vanhemmuutta ja tukevat vanhempana toimimista. Suurimpaan rooliin nousi ryhmän tuki ja koettu vertaisuus sekä ryhmän­vetäjän ammatillisuus. Merkittävää on, että ryhmä­muotoisia palveluita ei juuri käytetä lasten­suojelun vanhemmuus­työssä. MES®-ohjelma on siis ainut­laatuisempia ja tärkeimpiä työkalujamme, jolla katkaista yli­sukupolvista ketjua lasten­suojelun kentällä.

Tutkimuksen mukaan MES®- ryhmiin osallistuneet vanhemmat kokivat muutoksia seuraavilla elämän osa-alueilla:

  • Konkreettiset asiat kuten opiskelun aloittaminen, työllistyminen, raittius, hankalasta parisuhteesta irrottautuminen
  • Itsetuntemus kasvoi ja elämän tärkeysjärjestys selkiytyi
  • Vanhemmuus vahvistui, irrottauduttiin häpeästä ja syyllisyydestä
  • Vuorovaikutus kasvoi suhteessa omiin lapsiin, puolisoon ja vanhempiin
  • Lapsen näkökulma avautui
  • Ryhmä auttoi jaksamaan
  • Samanaikaisesti tapahtuva perhetyö auttoi vanhempia soveltamaan käytäntöön sitä, mitä he oppivat itsestään turvallisessa ryhmäprosessissa

Tutkija Tuija Eronen kertoo MES®-tutkimuksesta

Lopullinen tutkimusraportti on julkaistu 30.6.2019, löydät sen TÄÄLTÄ.