NUOTTI-valmennus

NUOTTI-valmennus on maksutonta, henkilökohtaista valmennusta 16–29-vuotiaalle nuorelle, joka kaipaa tukea toimintakykynsä kohentamiseen, työelämävalmiuksien lisäämiseen tai omassa arjessa pärjäämiseen. Valmentajan tuella nuori löytää vahvuutensa ja voimavaransa.

Kenelle NUOTTI-valmennus on suunnattu?

Valmennus sopii 16–29-vuotiaalle nuorelle tai aikuiselle, jonka toimintakyky on olennaisesti heikentynyt. Haasteita voi näkyä arjen hallinnassa, omassa jaksamisessa, opinnoissa tai tulevaisuus saattaa näyttää epävarmalta. NUOTTI-valmennuksessa löydetään keinoja toimintakyvyn kohentamiseen, työelämävalmiuksien lisäämiseen sekä omassa arjessa pärjäämiseen. NUOTTI-valmennus vaatii motivaatiota ja jaksamista osallistua säännölliseen valmennukseen.

NUOTTI-valmennus ei ole ajankohtainen sinulle, jos olet työelämässä, suoritat ase- tai siviilipalvelusta, sinulla on hoitotahon kanssa säännölliset tapaamiset tai olet jo vastaavassa työllistymistä edistävässä kuntoutuspalvelussa.

NUOTTI-valmennuksen toteutus

NUOTTI-valmennuksessa nuori alkaa valmentajan tuella valmistelemaan alustavaa suunnitelmaa, jonka avulla hän suuntautuu opiskelu- ja työelämään. Valmennuksen aikana valmentaja ja nuori tekevät yhdessä verkostoyhteistyötä sekä järjestävät verkostotapaamisia eri alojen toimijoiden kanssa. Tapaamisten avulla yhdistetään nuoren kanssa työskentelevien eri ammattilaisten asiantuntemus. Osaltaan verkostotapaamisilla varmistetaan nuoren tarvitsemien tukitoimien käynnistyminen sekä tuki läheisiltä ja verkostotoimijoilta. NUOTTI-valmennuksen toteuttaa henkilökohtainen valmentaja nuoren arjen ympäristössä. Valmennus sisältää säännöllisen yhteydenpidon valmentajan ja nuoren välillä sekä 20 x 60 minuutin tapaamista kasvotusten tai etänä.

NUOTTI-valmennukseen osallistuva nuori on Kelan ammatillisen kuntoutuksen asiakas (laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista 566/2005 (jäljempänä KKRL) 7 a §).

NUOTTI-valmennuksen tavoitteet

Tilanteestasi riippuen 5-10 kuukauden mittaisessa valmennuksessa työskentelet henkilökohtaisen valmentajasi kanssa, joka tukee sinua tunnistamaan omat vahvuutesi ja voimavarasi. Lisäksi valmennuksessa pohditaan tulevaisuuden suunnitelmia ja ammatillista polkuasi. Haluamme saada sinut innostumaan omasta elämästäsi ja luomaan kiinnostavia tavoitteita tulevaisuudelle. Valmennus suunnitellaan juuri sinun tarpeita ja tavoitteita vastaavaksi. Lisäksi valmennuksessa kartoitetaan muut tuki-, verkosto- ja hoitotahojen tarve.

Sinulla on mahdollisuus hakea kuntoutusrahaa sekä matkakorvauksia Kelalta valmennuksen ajalta.

 

Miten nuotti-valmennukseen haetaan?

Nuori, hänen läheisensä tai nuoren kanssa työskentelevä taho ottaa yhteyttä Kelaan p. 020 692 205 ja kertoo halukkuudesta osallistua Neljän Asteen NUOTTI-valmennukseen.

Erillisiä lähetteitä ei tarvita. Huomaathan, että Kelan puhelinpalvelu on auki ma-pe klo 9-16. Kela tekee päätöksen valmennukseen pääsystä ja on asiakkaaseen sekä Neljään Asteeseen yhteydessä.

Apua hakemiseen saat myös meiltä! Yhteystiedot löydät alta.

Ota yhteyttä!

Autamme NUOTTI-valmennukseen liittyvissä asioissa ja kerromme mielellämme lisää. Voit kysyä apua hakemiseen myös meidän asiantuntijoiltamme, joiden yhteystiedot löydät alta!

NUOTTI-valmentajamme

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@4astetta.fi (jos ei toisin mainita).