Palvelumme

Jokainen ihminen on syntynyt maailmaan haavoittuvana ja täysin ympäristön hyväksynnästä ja huolenpidosta riippuvaisena. Vauvan rakkauden tarve on ilmeinen ja luonnollinen.

Tuotamme lastensuojelun vaihtoehtopalveluja avo-, sijais- ja jälkihuollon asiakkaille sekä sosiaalihuoltolain mukaisia palveluja lapsiperheille. Kaikki palvelumuotomme pohjautuvat ihmisen aitoon kohtaamiseen, yhdistettynä ammattimaiseen suunnitelmallisuuteen, seurantaan, prosessinohjauksen ja laadukkaaseen raportointiin.

Toimintamme on keskittynyt asiakkaidemme ja heidän perheidensä tukemiseen yksilön ja perheen dynamiikan sekä kokonaisuuden huomioonottavilla työmuodoilla. Käytämme kaikessa työskentelyssämme MES®-menetelmää ja sen työvälineitä. Työmme jakaantuu tasapuolisesti tunnepuolen asioiden läpikäymiseen, arjen toimintamallien vahvistamiseen, positiiviseen yhdessä tekemiseen ja verkostotyöhön.

Palvelut räätälöidään aina tilanteen ja todellisen palvelutarpeen mukaan. Työskentelemme vuorokaudenajasta riippumatta, vastaten asiakaslähtöiseen tarpeeseen. Reagoimme yksittäisiin tilanteisiin lyhyellä aikavälillä, mutta pidämme samanaikaisesti pitkän aikavälin suunnitelmat kirkkaina.

Toteutamme avointa raportointia eri toimijoiden kesken. Asiakas on mukana kuukausiraporttien ja loppuraportin laatimisessa. Raportoinnin avulla sosiaalitoimen on helppo seurata työn etenemistä.

24h avustava puhelin palvelee sekä asiakasperheitä että työntekijöitä tuoden tukea ja turvaa haastaviin hetkiin.

Perhetyön palvelut

Perhetyön palveluihin lukeutuvat perhe­työn eri muodot, perhe­kuntoutus sekä lapsi­perheiden koti­palvelut. Palveluilla tuetaan ja kuntoutetaan lapsi­­perheitä kokonais­­valtaisesti tilanteissa, joissa lapsen huolen­­pito, tarpeet ja turvallisuus ovat vaarantumassa. Käytettävissä on aina myös erityis­asian­tuntijoiden tuki.

Lue lisää 

Ryhmämuotoiset palvelut

Yrityksellämme on vahva kokemus erilaisten ryhmä­muotoisten toimintojen ja vertais­ryhmien järjestämisestä eri kohde­ryhmille. Ryhmä­muotoiset palvelumme kehitetään aina tilaajan tarpeeseen, prosessimaiseksi ja tavoitteelliseksi toiminnaksi. Ryhmä­muotoisissa palveluissamme asiakas oppii itsestään ja kokee merkityksellisiä osallisuuden ja yhteisöllisyyden kokemuksia.

Lue lisää 

Ohjauspalvelut

Ohjaus­palveluihimme kuuluvat ammatillinen tuki­henkilötyö sekä jälki­huolto. Ammatillinen tuki­henkilö­työmme perustuu ainut­laatuisen ihmisen ja perheen rehelliseen kohtaamisen. Ongelmien ja oireiden sijasta keskitymme aitojen tarpeiden täyttämiseen. Jälki­huolto­palvelumme puolestaan tukee sijais­huollossa olleen nuoren itsenäistymistä kokonaisvaltaisesti.

Lue lisää 

Asiantuntijapalvelut

Perhe­työn palveluissamme on käytettävissä aina myös erityis­asian­tuntijoiden tuki. Asian­tuntija­palveluiden tiimissämme toimii psykologi sekä pari- ja perhe­terapeutteja. Tiimimme tarjoaa myös asian­tuntija­johtoisia palveluita, kuten terapia­palveluita, psykologi­palveluita sekä ryhmä­muotoisia palveluita.

Lue lisää 

Valvotut tapaamiset

Valvotuissa tapaamisissa tuemme sekä lasta että vanhempaa toiminnallisin menetelmin ja tunnepuolen työkaluja apuna käyttäen. Palvelun tavoitteena on vanhemman ja lapsen luonnollisen tekemisen ja yhteyden sekä terveen vanhemmuuden vahvistaminen. Valvotussa tapaamisessa valvotaan, että lapsen ja vanhemman välinen tapaaminen sujuu lapsen edun mukaisesti.

Lue lisää