MES® perhetyössä

Neljän Asteen perhe­työn prosessit rakentuvat tieteellisesti tutkitun, vanhemmille suunnatun MES®-ohjelman ympärille. MES® -ohjelmaa ja sen menetelmiä voidaan hyödyntää tehostetun perhetyön aikana kahdella tavalla: yksilö- tai ryhmätyöskentelynä.

Yksilö­työskentelyssä vanhemmalle räätälöidään MES® -ohjelmasta oma prosessinsa, jota työntekijä vie eteenpäin vanhemmuus­tapaamisilla perhe­työn aikana.

Toisena vaihto­ehtona on, että vanhemmat tai toinen heistä osallistuu ryhmä­muotoiseen prosessiin, joka voi jatkua vielä varsinaisen perhetyön päätyttyäkin. Ryhmän­ohjaajana toimii aina MES® ryhmän­ohjaaja-koulutuksen saanut työn­tekijä. Ryhmän­ohjaaja, perheen oma työn­tekijä sekä ryhmään osallistuva vanhempi tekevät yhteis­työtä prosessin aikana, jotta haluttuja muutoksia saadaan vietyä arkeen.

Ryhmäprosessi kestää 8 kuukautta ja sen aikana käsitellään 16 MES® karttaa.

MES® tarjoaa:

  • Pinnan peilata yleisinhimillisiä, ihmisen kasvuun ja kehitykseen liittyviä ilmiöitä, joita jokainen kannamme mukanamme tiedostamattamme ja tietoisesti.
  • Välineitä oman toiminnan ymmärtämiseen, vakauttamiseen ja reflektointiin
  • Välineitä resilienssin vahvistamiseen
  • Vertaistukea ja jakamisen paikan oman identiteetin tutkimisessa kasvamisen polulla
  • Keinon tunnistaa niin omia kuin lapsenkin tarpeita entistä paremmin

Otathan yhteyttä, kerromme mielellämme lisää!

Jukka Sihlman
Koulutusjohtaja
050 442 1298