Arvomme

Olemme koko yhtymänä sitoutuneet
työskentelemään yhteisten arvojemme pohjalta.

Aito kohtaaminen

Koko organisaatiomme ja työmme ytimessä on kohtaamisen tärkeys. Aito, empaattinen ja ennakkoluuloton kohtaaminen kahden ihmisen välillä on edellytys laadukkaille palveluille, perheiden hyvinvoinnille ja vaikuttavalle työlle.  Kohtaamme asiakkaamme ja kumppanimme arvostavasti ja avosylin.

Turvallisuus

Teemme kaikkemme sen eteen, että palveluidemme piirissä olevat lapset ja perheet tuntevat olevansa turvassa. Pidämme heistä hyvää huolta. Lapsia ja perheitä kuullaan, heistä välitetään ja heitä autetaan kaikissa elämänvaiheissa. Turvallisuuden tunne syntyy luottamuksesta. Työskentelemme avoimesti, rehellisesti ja läpinäkyvästi kohti kestäviä muutoksia.

Osallisuus

Kuulemme lapsia ja perheitä ja arvostamme heidän näkemyksiään. Lapsilla ja vanhemmilla on oikeus ilmaista mielipiteensä ja oikeus osallistua itseään koskeviin asioihin sekä toimintamme kehittämiseen. Toimijuus ja osallisuus vahvistaa uskoa omiin kykyihin, rakentaa yhteisöllisyyttä ja saa aikaan muutoksen. Tuemme perheitä siinä, että osallisuus toteutuu arjessa ja huolehdimme että se toteutuu työskentelykäytännöissämme. Meille jokainen on tärkeä.

Laatu

Tuotamme laadukkaita ja vaikuttavia palveluita, joilla aikaansaamme kestäviä muutoksia lasten ja perheiden elämään. Olemme vastuullinen, innovatiivinen ja kehittymishaluinen asiantuntijaorganisaatio. Työskentelemme ammatillisesti, joustavasti ja avoimen vuorovaikutuksellisesti. Kehitämme sekä arvioimme palveluitamme jatkuvasti. Lapsen etu on kaiken keskiössä.

Kestävä hyvinvointi

Sitoudumme kestävään kehitykseen pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti. Toimimme ongelmanratkaisukykyisesti ja sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävällä tavalla. Tuotamme myönteisiä ja sosiaalisesti kestäviä muutoksia lasten, perheiden ja yhteisöjen elämään.