Kysy lisää
Katso alueellinen yhteystieto!

NELJÄ ASTETTA OY  -elämän mittaisia muutoksia

Neljä Astetta Oy tuottaa lastensuojelun vaihtoehtopalveluja avo-, sijais-  ja jälkihuollon asiakkaille. Asiakkaitamme ovat lastensuojelun piirissä tai huostaanottouhan uhan alla olevat lapset, nuoret ja heidän perheensä sekä kodin ulkopuolelle sijoitetut kotiutettavat lapset ja nuoret perheineen.

Toimintamme on keskittynyt asiakkaidemme ja heidän perheidensä tukemiseen yksilön ja perheen dynamiikan sekä kokonaisuuden huomioonottavalla työmuodoilla, jossa yhdistyvät ihmisen ainutlaatuisuuden kunnioittaminen, yksilöllinen läsnäoleva kohtaaminen, vahva prosessuaalinen, suunnitelmallinen työote ja tavoitteellisuus. Suunnitelmallisuus, johdonmukaisuus, seuranta, prosessiohjaus ja raportointi on ulotettu meillä koskemaan jokaista toiminta-aluetta. Toimimme yli 50 kunnassa tällä hetkellä Rovaniemeltä Etelä-Suomeen saakka ja pystymme aloittamaan palvelut viiden arkipäivän kuluessa sosiaalityöntekijän yhteydenotosta kaikkialla Suomessa.

Yrityksessämme toimii yli 110 vahvan ammatti-identiteetin omaavaa työntekijää. Yli 10-vuotisen yrityshistoriamme kautta meille on kertynyt kokemusta yli 2500 asiakasperheen kanssa työskentelystä.

Palvelumme ovat asiakaslähtöisiä ja taloudellisesti sekä inhimillisesti järkeviä.
Työmme vaikutukset ovat pitkäaikaisia ja kestäviä, sillä palvelu toteutetaan asiakkaan kasvuympäristössä.

Onnistumisprosenttimme sijoituksen välttämisessä on korkea. Olemmekin todellinen, konkreettinen vaihtoehto kodin ulkopuoliselle sijoitukselle.

Tervetuloa kotisivuillemme.

MES®-ohjelma

Neljän Asteen omassa MES®-prosessissa vanhempi käy läpi koko elämänkaarensa aina lapsuudesta tähän hetkeen.

Palvelut

Räätälöimme palvelut asiakkaiden tarpeiden mukaisesti

Kunnille

Jo yli 50 kuntaa ympäri Suomen toimii hyvässä yhteistyössä kanssamme.

Meille töihin

Haemme jatkuvasti uusia osaajia ammattilaisjoukkoomme. Oletko Sinä yksi meistä?