MES®

MES® - Monimuotoisen Elämän Sankari

MES® on ammattilaisen johtama itse­tuntemuksen ja elämän­hallinnan prosessi, joka on kiinnitettävissä lähes minkä tahansa palvelumme tai asiakkaan elämän­vaiheen tukiprosessiksi.

MES®-ohjelmaa hyödynnetään osana palveluitamme niin ryhmä­muotoisena kuin yksilö­prosessinakin. Sen tärkeimpiä pää­määriä ovat omien tarpeiden, tunteiden ja rajojen tunnistaminen sekä niiden kohtaaminen. Ohjelmassa syvennytään oman elämän­tarinan merkityksellisyyteen sekä tutkitaan, kuinka se liittyy perheen ja suvun tarinoihin. Tämä mahdollistaa suku­polvien ketjun katkaisemisen negatiivisten toiminta­mallien osalta sekä auttaa vanhempaa tunnistamaan ja kohtaamaan myös lapsensa tarpeet.

Ohjelma on kehitetty alun perin vanhemmuus­työn tueksi, mutta vuosien saatossa sitä on laajennettu myös nuorten kanssa tehtävään työhön. MES®-työkalut ovat käytössä kaikissa palveluissamme.

Viitekehys

MES®-ohjelman viite­kehys muodostuu eri teorioiden ja terapia­suuntausten nivoutumisesta prosessin eri vaiheisiin.

MES®-ohjelma on itse­tuntemuksen ja elämän­hallinnan prosessimainen 8 kuukautta kestävä kasvu­ohjelma. Sen viite­kehys muodostuu eri teorioiden ja terapia­suuntausten nivoutumisesta prosessin eri vaiheisiin. Keskeisimmät lähestymis­tavat ovat kiintymys­suhde­teoria, kognitiivinen- ja skeema­terapia sekä narratiivisuus. Nämä sekä ohjelman kehittäjän kokemukset muodostavat kokonaisuudessaan MES®-ohjelman viitekehyksen.

MES®-ohjelma rakentuu ajallisesti sekä aiheittain kolmeen eri vaiheeseen.

  • Voimaantumisen vaihe
  • Onnellisuuden ja hyvän vanhemmuuden esteiden tutkiminen
  • Tulevaisuus ja riittävän hyvä vanhemmuus
  • Ensimmäisen vaiheen päämääränä on sananmukaisesti voimaannuttaa osallistujaa ja parantaa osallistujan hyvin­vointia tarpeiden tunnistamisen, elämästä nauttimisen ja unelmoinnin kautta.

Vaiheessa kaksi tutustutaan omaan lapsuuteen ja sukupolvien ketjuun, sekä omasta elämästä kumpuaviin niin hyviin kuin myös haitallisiin toiminta­malleihin, jotka heijastuvat omaan vanhemmuuteen ja ihmisyyteen. Tässä vaiheessa osallistuja pohtii, miten on tullut elämässään kohdatuksi ja mistä nykyisyys on rakentunut. Tiedostamalla näiden kaikkien teemojen vaikutus itseen, voidaan kolmannessa vaiheessa lähteä rakentamaan toisen näköistä tulevaisuutta.

Kansainvälisyys

MES®-ohjelmaamme on saanut myös kansain­välistä näkyvyyttä.

MES®-ohjelmamme on esitelty seuraavissa tapahtumissa:

  • ISPCAN international congress, Oman: Child abuse and neglect
  • IFCO 2020, Close ties:Relations at the heart of child and family welness (siirretty vuodelle 2021)

MES®-ohjelmasta on tuotettu kirja (2018), joka on käännetty myös englanniksi. Sen avulla menetelmää koulutetaan kansain­välisessä organisaatiossamme laajemminkin. Ruotsissa on saatu päätökseen MES® ryhmän­ohjaaja­koulutus, joka on mahdollistanut menetelmän käyttöön­oton Familjehem I Fokusin palveluissa.

Loppuvuodesta 2019 saimme yhteyden­oton Igale Lapsele Pere järjestöltä Virosta. He halusivat kuulla lisää MES®-ohjelmasta ja tutkimus­tuloksista. Tammikuussa 2020 kävimme tutustumassa järjestön toimintaan ja kertomassa MES®-ohjelmastamme tarkemmin. Sovimme yhteis­työssä MES® menetelmä­koulutuksen järjestämisestä hyvän­tekeväisyys­työnä järjestön työn­tekijöille vuosien 2020-2021 aikana. Yhteistyö liittyy hyvän­tekeväisyys­hankkeisiin, joita toteutetaan kansain­väliseen yhtymäämme kuuluvan Martin James Foundationin avulla.

Koulutukset

Tarjoamme MES® -koulutusta myös organisaatiomme ulkopuolisille sosiaalialan ammattilaisille.

Koulutuksemme:

  • MES® työnohjaus sosiaalialalla työskenteleville
  • MES® ryhmänohjaaja ja menetelmäkoulutus työyhteisöille.

Otathan yhteyttä, kerromme mielellämme lisää!

Jukka Sihlman
MES®-ohjelman johtaja
050 442 1298