Toiminta-ajatuksemme

Autamme asiakkaitamme kohti vastuullista ja hyvää elämää.

Tarjoamme tuen aina ensi­sijaisesti asiakkaan omaan elin­ympäristöön, jotta lasta ei tarvitsisi sijoittaa kodin ulko­puolelle. Tavoitteenamme on muuttaa ongelmien­ratkaisu­keskeinen työskentely­tapa tarpeiden­täyttämis­keskeiseksi työskentely­tavaksi.

Palveluidemme päämääränä on saavuttaa pitkä­jänteisiä, elämän mittaisia tuloksia asiakas­perheissä. Pyrimme ehkäisemään syrjäytymistä ja parantamaan perheen­jäsenten keskinäistä vuoro­vaikutusta. Haluamme rakentaa raameja kaaoksen keskelle ja auttaa vanhempia kokemaan niin hyvää sisäistä turvaa, että muutos kohti vastuullista ja täyttä elämää tulee koko perheelle mahdolliseksi. Vaikuttaessamme ihmiseen, vaikutamme aina myös sukupolvien ketjuun; syrjäytymisen siirtyminen tuleville suku­polville on mahdollista estää tässä sukupolvessa.

Työskentelymme tukena ovat mm. seuraavat elementit:

  • Tarkasti dokumentoidut palveluprosessit
  • Jokaisella asiakastapaamisella konkreettiset, prosessia edistävät tavoitteet ja keinot
  • Selkeät toimintasuunnitelmat ja nopea reagointi kriisitilanteissa
  • Tapaamisajankohdat sovitetaan asiakkaan tarpeeseen, teemme työtä vuorokaudenajasta riippumatta
  • Vahvuutena yksilöllisen ihmisen kohtaaminen sekä työ tunteiden ja tarpeiden kanssa
  • Useita uudenlaisia MES® - työvälineitä: 16 tunnepuolen työhön, 11 arjen toimintamallien rakentamiseen
  • Laskutus vain toteutuneesta asiakastyöstä
  • Laadukas raportointi

Visiomme on luoda koko Suomen kattava palvelu­organisaatio, joka tuottaa korkea­tasoisia uuden suku­polven lasten­suojelun vaihto­ehto­palveluja Neljän Asteen ideologiaan nojaten. Palveluidemme kautta pyrimme yhteis­kunnallisesti vaikuttamaan Suomessa toteutettavaan lasten­suojeluun ja olemaan oleellinen osa suomalaista lasten­suojelutyötä avo­huollon toimialueella.

Missiomme on tuottaa kokonais­valtaisesti tarve­lähtöisiä palveluita asiakkaillemme niin, ettei yhdenkään lapsen, nuoren tai hänen vanhempansa tarvitsisi kokea kohtaamat­tomuutta tai tunne­kylmyyttä, vaan hän kokisi itsensä ainut­laatuiseksi, arvokkaaksi ja merkitykselliseksi ihmiseksi.