Valvotut tapaamiset

Valvotuissa tapaamisissa tavoitteena on vanhemman ja lapsen luonnollisen tekemisen ja yhteyden sekä terveen vanhemmuuden vahvistaminen. 

Valvotuissa tapaamisissa tuemme sekä lasta että vanhempaa toiminnallisin menetelmin ja tunne­puolen työkaluja apuna käyttäen. Palvelun tavoitteena on vanhemman ja lapsen luonnollisen tekemisen ja yhteyden sekä terveen vanhemmuuden vahvistaminen. Tapaamiset ovat suunnitelmallisia, prosessimaisia ja tavoitteellisia. Tarvittaessa toteutamme tapaamiset omissa tiloissamme tai tilaajan halutessa asiakkaan luona. Asiakkaalla on käytössään 24 h avustava puhelin.

Valvotussa tapaamisessa valvotaan, että lapsen ja vanhemman välinen tapaaminen sujuu lapsen edun mukaisesti. Ohjaaja tai tarvittaessa ohjaajat ovat koko tapaamisen ajan jatkuvassa näkö- ja kuulo­yhteydessä turvaten lapsen ja vanhemman välisen vuoro­vaikutuksen sekä toiminnan lapsen näkökulmasta ilman riskiä. Aina ennen tapaamista on kartoitettu mahdolliset riski­tekijät tai ehdottomat säännöt, joiden johdosta tapaaminen voidaan keskeyttää tai perua ohjaajamme toimesta. Tapaaminen voidaan keskeyttää myös, jos ohjaaja katsoo, ettei toiminta tai vuorovaikutus ole lapsen edun mukaista. Ennen tapaamista voidaan tarvittaessa tarkastaa tapaavan vanhemman kunto tai mahdollisesti todistus, esimerkiksi huume­seulasta, jos sitä on vaadittu.

Tapaamiset ovat kestoltaan 1-4 tuntia huomioiden lapsen ikätaso. Tarvittaessa tapaamisen yhteydessä voidaan valmistaa ruokaa tai syödä väli­palaa, vanhemman tulee itse hoitaa ruoka­tarpeiden hankinta. Ohjaaja on paikalla myös tukemassa vanhempaa lapsen kanssa käytävässä vuoro­vaikutuksessa tai toiminnassa. Vanhempi voi tapaamisen yhteydessä aina pyytää apua ohjaajalta, jos hän sitä tarvitsee. Tapaamisen päätteeksi vanhempi lukee tapaamisesta kirjoitetun raportin ja hyväksyy sen sisällön sekä kuittaa tapaamisen tehdyksi. Tapaamisten ajan­kohdat pyritään suunnittelemaan lapsen ja vanhempien toiveiden mukaisesti.

  • Suunniteltuja prosessimaisia sekä tavoitteellisia tapaamisia
  • Asiakasta osallistava suunnittelu ja raportointi
  • Voidaan toteuttaa Neljä Astetta Oy:n tiloissa tai asiakkaan / tilaajan tiloissa
  • Palvelun kesto määritellään perheen tarpeiden ja tilanteen mukaisesti.
  • Työskentelemme myös iltaisin ja viikonloppuisin

Valvotut vaihdot

Näin toimitaan silloin, kun sen katsotaan olevan lapsen edun mukaista tai on vaara, että lapsi joutuu tilanteeseen, jossa vanhemmat riitelevät. Ennen vaihtoa voidaan myös tarkastaa tapaavan vanhemman kunto, jos se on erikseen sovittu ennen tapaamisten aloittamista.

Tapaamisen päättyessä suoritetaan samanlainen vaihto­tilanne palvelun­tuottajan tiloissa tai muussa ennalta määritetyssä paikassa. Tarvittaessa lapsi voidaan myös hakea ohjaajan toimesta toisen vanhemman luota tai laitoksesta tapaamista varten. Ohjaaja voi myös tarvittaessa perua vaihdon tai tapaamisen, jos katsoo sen olevan lapsen edun mukaista tai mikäli jokin ennalta sovittu ehto ei täyty. Näissä tilanteissa ohjaaja kirjoittaa tapaamisen tai vaihdon perumisesta kirjallisen lausunnon sekä palvelun­tilaajalle että vanhemmille. Normaalisti sujuneen vaihdon jälkeen tehdään myös lyhyt kirjallinen suorite vaihdosta, jonka vanhemmat hyväksyvät.

Tuetut tapaamiset

Tuetussa tapaamisessa ohjaaja on paikalla ja tulee tarvittaessa apuun, jos vanhempi tarvitsee sitä toiminnan tai vuoro­vaikutuksen tueksi. Tapaamisen aluksi voidaan myös tarkistaa tapaavan vanhemman kunto, jos siitä on erikseen sovittu. Tapaamisen aikana ohjaajan ei tarvitse olla jatkuvassa näkö- tai kuulo­yhteydessä, mutta on toisessa huoneessa saatavilla, jos häntä tarvitaan. Tapaaminen voidaan perua, jos ohjaaja katsoo, ettei tapaaminen tai vuoro­vaikutus suju lapsen suhteen turvallisesti tai sovittujen sääntöjen mukaisesti. Tapaamisen kesto voi olla 1-4 tuntia riippuen lapsen ikätasosta tai sopimuksesta palvelun tilaajan kanssa. Tarvittaessa tapaamisen yhteydessä voidaan valmistaa ruokaa tai syödä välipalaa, vanhemman tulee itse hoitaa ruoka­tarpeiden hankinta. Tapaamisen päätteeksi vanhempi tai vanhemmat hyväksyvät tapaamisesta kirjoitetun raportin ja tapaamisen suoritetuksi.

  • Voidaan toteuttaa Neljä Astetta Oy:n tiloissa tai asiakkaan / tilaajan tiloissa
  • Asiakasta osallistava suunnittelu ja raportointi
  • Palvelun kesto määritellään perheen tarpeiden ja tilanteen mukaisesti.
  • Työskentelemme myös iltaisin ja viikonloppuisin