Valvotut tapaamiset

Valvotuissa tapaamisissa tavoitteena on vanhemman ja lapsen luonnollisen tekemisen ja yhteyden sekä terveen vanhemmuuden vahvistaminen. 

Valvotuissa tapaamisissa tuemme sekä lasta että vanhempaa toiminnallisin menetelmin ja tunne­puolen työkaluja apuna käyttäen. Palvelun tavoitteena on vanhemman ja lapsen luonnollisen tekemisen ja yhteyden sekä terveen vanhemmuuden vahvistaminen. Tapaamiset ovat suunnitelmallisia, prosessimaisia ja tavoitteellisia. Tarvittaessa toteutamme tapaamiset omissa tiloissamme tai tilaajan halutessa asiakkaan luona. Asiakkaalla on käytössään 24 h avustava puhelin.

Valvotussa tapaamisessa valvotaan, että lapsen ja vanhemman välinen tapaaminen sujuu lapsen edun mukaisesti. Ohjaaja tai tarvittaessa ohjaajat ovat koko tapaamisen ajan jatkuvassa näkö- ja kuulo­yhteydessä turvaten lapsen ja vanhemman välisen vuoro­vaikutuksen sekä toiminnan lapsen näkökulmasta ilman riskiä. Aina ennen tapaamista on kartoitettu mahdolliset riski­tekijät tai ehdottomat säännöt, joiden johdosta tapaaminen voidaan keskeyttää tai perua ohjaajamme toimesta. Tapaaminen voidaan keskeyttää myös, jos ohjaaja katsoo, ettei toiminta tai vuorovaikutus ole lapsen edun mukaista. Ennen tapaamista voidaan tarvittaessa tarkastaa tapaavan vanhemman kunto tai mahdollisesti todistus, esimerkiksi huume­seulasta, jos sitä on vaadittu.

Tapaamiset ovat kestoltaan 1-4 tuntia huomioiden lapsen ikätaso. Tarvittaessa tapaamisen yhteydessä voidaan valmistaa ruokaa tai syödä väli­palaa, vanhemman tulee itse hoitaa ruoka­tarpeiden hankinta. Ohjaaja on paikalla myös tukemassa vanhempaa lapsen kanssa käytävässä vuoro­vaikutuksessa tai toiminnassa. Vanhempi voi tapaamisen yhteydessä aina pyytää apua ohjaajalta, jos hän sitä tarvitsee. Tapaamisen päätteeksi vanhempi lukee tapaamisesta kirjoitetun raportin ja hyväksyy sen sisällön sekä kuittaa tapaamisen tehdyksi. Tapaamisten ajan­kohdat pyritään suunnittelemaan lapsen ja vanhempien toiveiden mukaisesti.

  • Suunniteltuja prosessimaisia sekä tavoitteellisia tapaamisia
  • Asiakasta osallistava suunnittelu ja raportointi
  • Voidaan toteuttaa Neljä Astetta Oy:n tiloissa tai asiakkaan / tilaajan tiloissa
  • Palvelun kesto määritellään perheen tarpeiden ja tilanteen mukaisesti.
  • Työskentelemme myös iltaisin ja viikonloppuisin