Valvotut tapaamiset

Palvelun tavoitteena on mahdollistaa vanhemman ja lapsen yhteyden säilyminen.

Valvotussa tapaamisessa työntekijä huolehtii, että lapsen ja vanhemman välinen tapaaminen sujuu lapsen edun mukaisesti. Ohjaaja tai tarvittaessa ohjaajat ovat koko tapaamisen ajan jatkuvassa näkö- ja kuulo­yhteydessä turvaten lapsen ja vanhemman välisen vuoro­vaikutuksen sekä toiminnan lapsen näkökulmasta ilman riskiä. Aina ennen tapaamista on kartoitettu mahdolliset riski­tekijät ja tapaamisen säännöt, joiden johdosta tapaaminen voidaan keskeyttää tai perua ohjaajamme toimesta. Tapaaminen voidaan keskeyttää myös, jos ohjaaja katsoo, ettei toiminta tai vuorovaikutus ole lapsen edun mukaista. Ennen tapaamista voidaan tarvittaessa tarkastaa tapaavan vanhemman kunto tai mahdollisesti todistus, esimerkiksi huume­seulasta, jos sitä on tilaajan puolelta vaadittu.

Tilaaja määrittää tapaamisen keston ja tiheyden. Tarvittaessa tapaamisen yhteydessä voidaan valmistaa ruokaa tai syödä väli­palaa, vanhemman tulee itse hoitaa ruoka­tarpeiden hankinta, ellei ole muuten tilaajan kanssa sovittu. Ohjaaja on paikalla myös tukemassa vanhempaa lapsen kanssa käytävässä vuoro­vaikutuksessa tai toiminnassa. Vanhempi voi tapaamisen yhteydessä aina pyytää apua ohjaajalta, jos hän sitä tarvitsee. Tapaamisen päätteeksi vanhempi voi saada palautetta toiminnastaan lapsen kanssa. Kirjausten toimittamisesta sovitaan palvelun tilaajan kanssa. Tapaamisten ajan­kohdat pyritään suunnittelemaan lapsen ja vanhempien toiveiden mukaisesti.

  • Voidaan toteuttaa Neljä Astetta Oy:n tiloissa tai asiakkaan / tilaajan tiloissa
  • Työskentelemme myös iltaisin ja viikonloppuisin
  • Oulussa tilat myös yön yli tapaamisiin