Ryhmämuotoiset palvelut

Ryhmämuotoisissa palveluissamme asiakas oppii itsestään ja kokee merkityksellisiä osallisuuden ja yhteisöllisyyden kokemuksia.

Yrityksellämme on vahva kokemus erilaisten ryhmämuotoisten toimintojen ja vertaisryhmien järjestämisestä eri kohderyhmille. Ryhmämuotoiset palvelumme kehitetään aina tilaajan tarpeeseen, prosessimaiseksi ja tavoitteelliseksi toiminnaksi. Ryhmämuotoisissa palveluissamme asiakas oppii itsestään ja kokee merkityksellisiä osallisuuden ja yhteisöllisyyden kokemuksia.

Leirimuotoinen tukihenkilötoiminta

Leirimuotoinen tukihenkilötoiminta tarjoaa lapsille ja nuorille ammatillisia tukileiriviikonloppuja.

Palvelumuoto toimii vaihtoehtoisena mallina tukihenkilötoiminnalle, vieden tavoitteellista työskentelyä perheisiin ja helpottaen kaupunkien tukiperhetilannetta.

Leirimuotoinen tukihenkilötoiminta tarjoaa lapsille ja nuorille ammatillisia tukileiriviikonloppuja, joihin on yhdistettävissä jatkumona perhetyötä sekä tukihenkilötoimintaa. Palvelun kestosta sovitaan tilaajan kanssa.

Palvelustamme on valittavissa kolme erisisältöistä prosessia:

 • Leiri + 2 tukitapaamista / kk
 • Leiri + 1 tukitapaaminen / kk
 • Leiri / kk

Leiriryhmät pyritään pitämään samana koko toiminnan ajan, jolloin vertaisoppiminen ja osallisuus sekä ratkaisukeskeisyys mahdollistuvat prosessin aikana.

Henkilöstö koostuu perhetyöntekijöistämme, joilla on vahva lastensuojelun työkokemus sekä -koulutus. Vahvan ammatillisuuden kautta pystymme vastaamaan myös erilaisiin käytöshäiriöihin sekä neurologisiin haasteisiin. Leiritoiminta suunnitellaan tukemaan lasten tarpeita ja sillä pyritään vahvistamaan sosiaalisia taitoja sekä tarjoamaan turvallisia ryhmäkokemuksia.

Petri Salmivainio
Leiri- ja ryhmätoimintojen vastaava ohjaaja
050 467 0016

MES®-ryhmät

Yksi tärkeimpiä MES®-ohjelman päämääriä on omien tarpeiden, tunteiden ja rajojen tunnistaminen sekä niiden kohtaaminen.

MES® -ohjelmaa toteutetaan pääasiassa ryhmissä, joissa vertaisuus rakentuu mukana olevien henkilöiden läsnäolosta ja tarinoista. Ryhmänohjaajamme ovat sosiaalialan ammattilaisia, jotka ovat itse käyneet MES®-prosessin läpi osana MES®-ryhmänohjaajakoulutustaan.

Lue lisää MES®-ohjelmasta

Vanhempien MES®-ryhmät

MES®-ohjelma keskittyy vanhempaan ihmisenä – pysähtyen vanhemmuuden ja ihmisyyden kysymysten äärelle, pohtien niin asiakkaan toimintatapoja, esteitä kuin vahvuuksiakin. Ohjelman kautta asiakas hakee voimaantumista haasteellisessa ja kuormittavassa elämäntilanteessa. Työkalujemme ja ohjatun toiminnan avulla opitaan tunnistamaan omia tunteita, tarpeita sekä rajoja ja tiedostamaan näiden ympärillä olevat käyttäytymismallit. Pitkäjänteisen prosessimaisen työskentelyn avulla esteet, joita onnellisen ja hyvän vanhemmuuden tiellä on ollut, hälvenevät ja vanhempi eheytyy. Ryhmänohjaaja, perheen oma työntekijä sekä ryhmään osallistuva vanhempi tekevät yhteistyötä prosessin aikana, jotta haluttuja muutoksia saadaan vietyä arkeen.

 • kesto 8 kk, sisältäen 16 eri teemaa
 • 2 tapaamista / kk
 • ryhmäkoko 6-7 vanhempaa

MES®-ohjelman tunnepuolen teemojen sekä arjen toimintamallien avulla vanhempaa autetaan tulemaan tietoiseksi ajatuksistaan, tunteistaan ja tunteiden alkuperästä. Hän tiedostaa ja ymmärtää käyttäytymistapojensa juuret, ymmärtää miten nämä kokemukset liittyvät tähän päivään ja vaikuttavat tässä hetkessä. Jokainen teema kiinnitetään konkreettisesti arkeen niin, että muutos on mahdollinen.

MES®-ohjelmassa vanhemman elämää tutkitaan tarinoiden valossa. Monenlaisten tarinoiden – surun, epäonnen ja kurjuuden – lomassa kulkevat ilon, onnen ja rohkeuden kertomukset. Ohjelmassa keskitytään vanhemman tarinan merkityksellisyyteen sekä pohditaan, kuinka se liittyy perheen ja suvun tarinoihin. Tämä mahdollistaa sukupolvien ketjun katkaisemisen negatiivisten toimintamallien osalta.

MES®-työskentelyn aiheita ovat mm:

 • Omien tarpeiden ja tunteiden tunnistaminen
 • Unelmat ja niiden konkretisointi
 • Sukupolvien ketju – menneisyyden vaikutusten ymmärtäminen, haasteiden syyt
 • Ihmissuhteet – yhteydet sukulaisiin, ystäviin ja muuhun verkostoon
 • Omat rajat
 • Parisuhde
 • Vanhemmuus ja lasten tarpeiden tunnistaminen
 • Menneisyys ja tulevaisuus

Nuorten MES®-ryhmät

Nuorten MES® -ohjelma on ryhmämuotoinen itsetuntemuksen ja elämänhallinnan kasvuohjelma, jota toteutetaan osana tukihenkilö - ja jälkihuoltopalveluamme. Palvelu on suunnattu noin 15 -17 vuotiaille nuorille.

Ohjelman tärkeimpiä päämääriä on omien tarpeiden, tunteiden ja rajojen tunnistaminen sekä niiden kohtaaminen. MES® -kartat toimivat itseilmaisun työvälineinä ja tapaamisten teemojen avulla pyritään lisäämään nuoren omaa ajattelua suhteessa omaan toimintaan.

 • 9 ryhmätapaamista
 • 1-2 tapaamista / kk
 • ryhmäkoko 4-6 osallistujaa

Ammatillisesti ohjatussa ryhmässä voidaan jakaa kokemuksia yhteisesti koetusta elämäntilanteesta tai ongelmasta, saada vastavuoroista tukea ja apua sekä oppia toisten kokemuksista. Ryhmä antaa nuorelle pinnan peilata yleisinhimillisiä, nuoren ihmisen kasvuun ja kehitykseen liittyviä ilmiöitä, joita jokainen kantaa mukanaan. Ryhmänohjaajina toimivat henkilöt ovat sosiaalialan ammattilaisia, jotka ovat itse käyneet MES®-prosessin läpi osana MES®-ryhmänohjaajakoulutuksen.

MES®-työskentelyn aiheita ovat mm:

 • Omien tarpeiden ja tunteiden tunnistaminen
 • Unelmat, vahvuudet ja niiden konkretisointi
 • Ihmissuhteet - yhteydet sukulaisiin, ystäviin ja muuhun verkostoon
 • Menneisyys ja tulevaisuus - oman elämäntarinan rakentuminen
 • Roolit ja selviytymiskeinot
 • Oma käyttäytyminen ja rajat