Ohjauspalvelut

Ammatillinen tuki­henkilö­työmme perustuu ainut­laatuisen ihmisen ja perheen rehelliseen kohtaamisen.

Ammatillinen tukihenkilötyö

Tukihenkilötyömme on suunnitelmallista, tavoitteellista ja prosessimaista. Yksilöllinen palvelu räätälöidään tilanteen ja todellisen tarpeen mukaan.

Tukihenkilötyömme on suunnitelmallista, tavoitteellista ja prosessimaista. Työmme perustuu ainut­laatuisen ihmisen ja perheen rehelliseen kohtaamisen. Ongelmien ja oireiden sijasta keskitymme aitojen tarpeiden täyttämiseen. Ammatillisessa tuki­henkilö­työssä tuemme lasta / nuorta hänen yksilölliset tarpeensa sekä perheen dynamiikan huomioon ottaen. Työmuodot jakaantuvat kohtaamisen, arjen toiminta­mallien, positiivisen yhdessä tekemisen sekä perhe- ja verkosto­työn välillä.

Yksilöllinen palvelu räätälöidään tilanteen ja todellisen tarpeen mukaan. Kokonaisuus voi elää ja muokkautua, mutta sitä toteutetaan selkeän prosessin puitteissa. Palveluun on tarvittaessa mahdollisuus yhdistää myös psyko­terapeuttisia kokonaisuuksia.

Työn­tekijämme ovat alan vahvoja ammattilaisia. Meillä on Nepsy-osaamista ja kokemusta mm. autismi-, oppimis­vaikeuksien sekä adhd-lasten kanssa työskentelystä.

Yrityksellämme on myös erinomaisia kokemuksia ryhmä­muotoisista työskentely­tavoista, ja tarjoamme nyt myös nuorille räätälöityjä MES®-ryhmäpalveluita.

 • Yksilöllisesti joustava toimintaprosessi perheelle
 • 2 – 6 tapaamista viikossa, työskentelemme myös iltaisin ja viikonloppuisin
 • Palvelun kesto määritellään perheen tarpeiden ja tilanteen mukaisesti.
 • 24 h / päivystyspuhelin
 • Käytössämme nuorille räätälöity MES® -ohjelma

Jälkihuolto

Jälkihuolto­palvelumme tukee sijais­huollossa olleen nuoren itsenäistymistä kokonaisvaltaisesti.

Palvelu­muoto pitää sisällän intensiivi­yksilötyötä nuoren kanssa, työtä perheen kanssa sekä verkosto­työtä. Neli­vaiheinen prosessi suunnitellaan yksilöllisesti. Tavoitteena on integroida nuori ympäröivään yhteis­kuntaan ja löytää nuoren omat yksilölliset vahvuudet sekä hyvin­voinnin elementit.

Työmme pitää sisällään perus­tarpeiden ja emotionaalisten tarpeiden kartoituksen ja kohtaamisen, arjen toiminnan ja rutiinien kartoituksen sekä toiminta­mallien ja terveen verkoston luomisen. Tulokulma työskentelyyn on tarpeiden­täyttö­keskeinen ja työskentelyn tukena käytämme MES®-ohjelman 16 tunnepuolen ja 11 arjen toiminta­mallin työkalua. Erityisen tärkeänä paino­pisteenä on laaja-alainen verkostotyö.

Tavoitteenamme on, että nuorella on palvelun päättyessä oma asunto, opiskelu- tai työpaikka sekä elämän perus­asiat sellaisessa kunnossa, että yhteis­kunnassa toimiminen on mahdollista.

 • 1 – 6 tapaamista viikossa
 • 24 h / päivystyspuhelin
 • Käytössämme MES®-ohjelman 16 tunnepuolen ja 11 arjen toimintamallin työkalua
 • Tuntihintaan sisältyy toimintarahaa
 • Asiakasta osallistava suunnittelu ja raportointi
 • Palvelun kesto määritellään tarpeiden ja tilanteen mukaisesti.
 • Työskentelemme myös iltaisin ja viikonloppuisin