Meistä

Neljä Astetta Oy on tuottanut ja kehittänyt uuden sukupolven lastensuojelun avopalveluita jo vuodesta 2005. Olemme toimialallamme laadukkaasta palvelusta tunnettu ja hyvän maineen omaava yhteistyökumppani.

Neljä Astetta Oy on tuottanut ja kehittänyt uuden sukupolven lasten­suojelun avo­palveluita jo vuodesta 2005. Olemme toimi­alallamme laadukkaasta palvelusta tunnettu ja hyvän maineen omaava yhteis­työ­kumppani.

Toimimme valta­kunnallisesti – asiakkaanamme on jo yli 90 kuntaa tai kuntayhtymää! Kohde­ryhmänämme ovat huostaan­otto­uhan alla olevat ja sijoituksista kotiutuvat lapset, nuoret ja heidän perheensä. Tuhannet perheet ovat jo käyneet läpi uuden sukupolven lasten­suojelun kasvu- ja kehitys­ohjelmaamme.

Palvelumme perustuvat tarkasti dokumen­toituihin, systemaat­tisiin prosesseihin. Suunnitel­mallisuus, ohjeistus, johdon­mukainen seuranta ja raportointi on meillä ulotettu koskemaan jokaista toiminta-aluettamme. Palvelujemme hinta on kuitenkin keski­määrin vain kolmas­osan laitos­sijoituksen hinnasta – toimimme talouden baro­metrien mukaan erittäin menestyk­sekkäästi suhteessa toimi­alaan ja toiminta­kenttään. Jotta tähän on päästy, olemme tarvinneet rohkeutta tehdä asioita omalla tavalla, sitoutunutta henkilö­kuntaa ja tarkkaa talouden ymmärrystä sekä visiointia tulevaisuudesta.

Yrityksessämme toimii tänä päivänä yli 150 vahvan ammatti-identiteetin omaavaa työntekijää.

Otathan yhteyttä, tulemme mielellämme kertomaan teille yrityksemme palveluista lisää.

Referenssit

Toimimme valtakunnallisesti – asiakkaanamme on jo yli 90 kuntaa tai kuntayhtymää!

Terveystalo

Pitkäaikaisen yhteistyökumppanimme terveiset:

Tarmo Pekola
Aluejohtaja, Terveystalo

Seinäjoki

”Halusimme Seinäjoella kehittää sosiaali­huolto­lain alaisia lapsi­perhe­palveluitamme, jotta perheet saavat avun mahdollisimman nopeasti ja varhaisessa vaiheessa. Kehittämis­työ lähti ajatuksesta, että henkilöstö­resursseja ei lisätä, vaan katsotaan miten olemassa olevat resurssit saadaan palvelemaan tätä tavoitetta parhaiten.

Minulle oli tärkeää, että kehittämis­prosessi rakennettiin tilaajan tarpeista käsin. Kehittämis­prosessin aikana perhetyön asemointi omassa palvelun­tuotannossa löysi paikkansa sekä perhe­työn ja sosiaali­työn yhteis­työ kehittyi. Kehittämis­työ sisälsi erityisen tärkeän osion johtamisen kohdalla; sovittiin johtamisen ja johdettavana olemisen peli­säännöt, työnjako ja yhteiset käytännöt asiakkuusohjaamiseen.”

Janne Pajaniemi
Lastensuojelun johtaja, Seinäjoen kaupunki

Lapua

Neljä Astetta Oy tuotti ja koulutti Lapuan kunnalle perhetyön kehittämis­ohjelman vuosien 2016-2017 aikana. Osana prosessia koulutettiin kuusi Lapuan kunnan työntekijää MES®-ryhmänohjaajaksi.

Lapuan kaupungilla MES®-kouluttajana toimiva Hanna-Lea Kivisalo aloitti oman vanhempien MES®-ryhmän ohjaamisen jo koulutus­prosessin aikana. Nykyään jokainen Lapuan sosiaali­keskuksen työntekijä käy läpi koulutuksen. ”Minulla oli syksyllä 2019 kuusi MES®-ryhmää ja nyt on kolme ryhmää menossa. Perhe­neuvolan psykologitkin ovat käyneet koulutuksen läpi. Olemme saaneet koulutuksesta todella positiivista palautetta. Äitien ryhmistä pitäisi ottaa ennen ja jälkeen kuvat! Monissa osallistujissa tapahtuu koulutuksen aikana ulkoisestikin merkittävä muutos.”

Hanna-Lea Kivisalo
Lapuan kaupunki