Kysy lisää
Katso alueellinen yhteystieto!

Työmme lastensuojelussa luo säästöjä ja vaikuttaa

Kohderyhmämme ovat huostaanottouhan alla olevat sekä sijoituksesta kotiutuvat lapset ja nuoret perheineen. Asiakkaistamme yli 90 prosenttia on välttänyt sijoituksen tultuaan palvelumme piiriin. Työmme vaikutukset ovat koko perheen kanssa tehtävän työn johdosta pysyvämpiä, sillä muutos tapahtuu koko kasvuympäristössä, ei ainoastaan lapsen tai nuoren elämässä.

Palvelujemme hinta on keskimäärin vain kolmasosa laitossijoituksen hinnasta.

Vuoden 2018 tilastoistamme: 244 asiakasperheestämme sijoitukseen päädyttiin 18 tapauksessa. Voidaan siis sanoa, että laitossijoituksen välttämisen seurauksena kunta-asiakkaillemme koituvat säästöt olivat miljoonia euroa. Tämä verrattuna tilanteeseen, jossa kaikkien asiakkaidemme laitoshoito olisi toteutunut.

Systemaattiset prosessit laadun takeena

Palveluprosessimme on rakennettu perheiden vahvistamiseksi. Käytämme resurssimme avohuoltotyön ja ennaltaehkäisevän työn laadun parantamiseen.

Palvelumme perustuvat tarkasti dokumentoituihin, systemaattisiin prosesseihin. Suunnitelmallisuus, ohjeistus, johdonmukainen seuranta ja raportointi on meillä ulotettu koskemaan jokaista toiminta-aluettamme. Ne takaavat osaltaan palvelun laadun.

Seuraamme palveluidemme laatua. Tilastoimme vuosittaiset asiakasmäärät, sopimusten päättymiset sekä asiakastyön tuloksellisuuden. Laskutuksemme perustuu vain toteutuneeseen työhön, eli emme laskuta tapaamisista, joihin nuori tai hänen vanhempansa ei saavu. Myös tämä viitoittaa meitä palvelun tuottajina laadukkaaseen työhön.

Sijoituksista satojen miljoonien kustannukset

Sijoitukset ja osastohoito ovat kuntien lakisääteisiä tehtäviä. Haasteellisessa tilanteessa elävät nuoret ovat oikeutettuja näihin palveluihin kustannuksista riippumatta. Yhden lapsen sijoittaminen vuodeksi laitoshoitoon maksaa keskimäärin 90 000 euroa vuodessa. Nuorisopsykiatrinen osastohoito maksaa puolestaan lähes 15 000 euroa kuukaudessa.

Vuonna 2017 kuntien lastensuojelun laitos- ja perhehoidon käyttökustannukset olivat Suomessa 792 miljoonaa euroa. Suurin osa kustannuksista kohdistui laitoshoitoon, joiden kustannukset ovat kaksinkertaistuneet 1990-luvulta.

Vaikka kaikkia lapsia ja perheitä ei voidakaan auttaa avohuollon kevyemmillä tukitoimilla, voidaan huomata minkälaista ennaltaehkäisevää palvelua edellä mainitut rahasummat mahdollistavat.

 

Lähteet:

Sosaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2013:19. Toimiva lastensuojelu – selvitysryhmän loppuraportti. Sosiaali- ja terveysministeriö, Helsinki 2013.

THL – Tilasto- ja indikaattoripankki SOTKAnet 2019. SOTKAnet-verkkopalveluun päivitetään vuosittain tuoreimmat käytettävissä olevat tiedot. Tiedot on koottu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) sekä muiden keskeisten tiedontoimittajien kuten Tilastokeskuksen ja Kelan tilasto- ja rekisteriaineistoista. SOTKAnet-verkkopalvelua ylläpitää THL. Linkki: http://uusi.sotkanet.fi/portal/page/portal/etusivu

MES®-ohjelma

Neljän Asteen omassa MES®-prosessissa vanhempi käy läpi koko elämänkaarensa aina lapsuudesta tähän hetkeen.

Palvelut

Räätälöimme palvelut asiakkaiden tarpeiden mukaisesti

Kunnille

Jo yli 50 kuntaa ympäri Suomen toimii hyvässä yhteistyössä kanssamme.

Meille töihin

Haemme jatkuvasti uusia osaajia ammattilaisjoukkoomme. Oletko Sinä yksi meistä?

Tilaa uutiskirje!