Kysy lisää
Katso alueellinen yhteystieto!

Terapiapalvelut

Terapiapalvelujen kautta tehdään perhe- ja paripsykoterapiaa osana perhetyötä tai perhekuntoutusta. Kun pari- tai perheterapian tarve nähdään keskeisenä työskentelytarpeena perheessä, toteutetaan sen rinnalla terapeutin ohjaamaa perhetyötä, jonka tavoitteet rakennetaan kiinteästi yhteydessä terapian tavoitteisiin.

 

Terapeuttijohtoinen perhetyö

Terapeuttijohtoisen perhetyön kautta on mahdollista työstää perhesuhteisiin, vuorovaikukseen ja mahdollisiin elämän kriiseihin liittyviä teemoja pari- ja perhepsykoterapian keinoin. Samanaikaisesti perhetyön avulla vahvistetaan terapian vaikuttavuutta ja terapiatyöskentelyn siirtymistä perheen arkeen. Terapeuttijohtoiseen perhetyöhön kuuluu arviointivaihe (1 kk), työskentelyvaihe (2-3 kk) ja lopetusvaihe (1 kk). Työskentelyvaiheeseen kuuluvat 2 krt/kk terapiatapaamiset, perhetyöntekijän tapaamiset 1-2 krt/vko sekä yhteinen arviointi- ja suunnittelutapaaminen perheen, terapeutin ja perhetyöntekijän kesken 1 krt/kk. Terapeuttijohtoinen perhetyö yhdistää terapia- ja perhetyön siten, että vuorovaikutus- ja tunnetyöskentelyssä tapahtuva muutos siirtyisi mahdollisimman paljon osaksi perheen arkea.

 

Perhe- ja pariterapia

Perhetyöhön tai perhekuntoutukseen voidaan sisällyttää pari- tai perhepsykoterapiajakso, jonka tavoitteet rakentuvat perhetyön tai kuntoutuksen aikana havaituista tarpeista. Perhe- ja paripsykoterapian tarve arvioidaan perhetyössä yhdessä perheen, työntekijän ja perheen sosiaalityöntekijän kanssa. Jakson tavoitteet ja toteutus suunnitellaan perheen ja sosiaalityöntekijän kanssa ja työskentelyn etenemistä arvioidaan säännöllisesti.

 

Otathan yhteyttä, tulemme mielellämme kertomaan teille yrityksemme palveluista lisää.

Jan-Erik Solvang
045 – 203 7345

MES®-ohjelma

Neljän Asteen omassa MES®-prosessissa vanhempi käy läpi koko elämänkaarensa aina lapsuudesta tähän hetkeen.

Palvelut

Räätälöimme palvelut asiakkaiden tarpeiden mukaisesti

Kunnille

Jo yli 50 kuntaa ympäri Suomen toimii hyvässä yhteistyössä kanssamme.

Meille töihin

Haemme jatkuvasti uusia osaajia ammattilaisjoukkoomme. Oletko Sinä yksi meistä?

Tilaa uutiskirje!