Kysy lisää
Katso alueellinen yhteystieto!

Sosiaalityöntekijäpalvelut

Vanhemmuuden arviointi

Vanhemmuuden arviointi on kahden kuukauden työskentelyjakso (2-3 krt/vko) suuren huolen perheissä tai kotiuttamisen mahdollisuuksia arvioidessa. Vanhemmuuden arviointi on suunnitelmallinen prosessi jonka aikana arvioidaan lasten arjen olosuhteet kotona ja heidän tarpeiden toteutuminen, vanhemmuuden vahvuudet ja haasteet sekä perheen vuorovaikutusilmasto. Sosiaalityöntekijä vastaa arviointiprosessista ja tukee perhetyöntekijöiden työskentelyä viikoittain. Arviointiin voidaan yhdistää pari- ja perheterapeutin käyntejä. Vanhemmuuden arvioinnista kirjoitetaan yhteenveto, mikä pitää sisällään jatkosuosituksen perheen tuelle.

 

Olosuhdeselvitykset

Olosuhdeselvitykset käräjäoikeudelle huoltoriita-asioissa.
Olosuhdeselvityksen toteuttaa vähintään yksi kokenut sosiaalityöntekijä työparinsa kanssa. Olosuhdeselvityksessä kartoitetaan lasten olosuhteet laajasti molempien vanhempien luona, tehdään kotikäynnit, havainnoidaan lasten ja vanhemman välistä vuorovaikutusta sekä kuullaan lapsi ikätasoisesti. Selvityksen ja pyydettyjen asiakirjojen perusteella tehdään kattava yhteenveto, joka toimitetaan kunnan sosiaalitoimelle.

Olosuhdeselvitykset Avosylin yhtymän kautta.

 

Sosiaalityöntekijän konsultaatio ja työparityöskentely

Kauttamme myös muut konsultatiiviset sosiaalityöntekijäpalvelut sekä työparipalvelut.

 

Otathan yhteyttä, tulemme mielellämme kertomaan teille yrityksemme palveluista lisää.

Jan-Erik Solvang
045 – 203 7345

MES®-ohjelma

Neljän Asteen omassa MES®-prosessissa vanhempi käy läpi koko elämänkaarensa aina lapsuudesta tähän hetkeen.

Palvelut

Räätälöimme palvelut asiakkaiden tarpeiden mukaisesti

Kunnille

Jo yli 50 kuntaa ympäri Suomen toimii hyvässä yhteistyössä kanssamme.

Meille töihin

Haemme jatkuvasti uusia osaajia ammattilaisjoukkoomme. Oletko Sinä yksi meistä?

Tilaa uutiskirje!