Soita lisätietoja:
Katso alueellinen yhteystieto!

Vanhemmuuden arviointi

Arvioinnissa tarkastellaan vanhemman ja lapsen välistä vuorovaikutusta, vanhemman ja lapsen yksilöllistä hyvinvointia, perheen arjen rakenteita ja rutiineja sekä kodin toimintamalleja. Tärkeänä osana arviointia ovat vanhemman kasvatukselliset valmiudet sekä vanhemman kyky ymmärtää ja tukea lasta.
Arviointiprosessi räätälöidään tarpeen ja tilanteen mukaisesti. Raportoinnin tulokulma on laaja-alainen ja se ottaa huomioon myös vanhemmuuden vahvuudet että kehityskohteet ja tuen tarpeen. Arviointi toteutetaan toiminnallisten perhetapaamisten avulla, kuulemalla ja kohtaamalla lapsi, keskustelemalla ja kohtaamalla vanhemmat, kohtaamalla koko perhettä yhdessä sekä haastattelemalla läheisverkostoa.  Palvelun sisällä hyödynnämme MES® -viitekehystämme ja tukenamme on 16 tunnepuolen 11 arjen työvälinettä.

Neljä Astetta Oy:n olosuhdeselvitykset toteuttaa aina pitkän kokemuksen omaava koulutettu perhetyöntekijä joko yksilö- tai parityönä. Tarvittaessa palveluun räätälöidään myös terapiakonsultaatio.

Arvioinnista laaditaan lausunto, jossa kuvataan havainnot ja niiden perusteella tehdyt johtopäätökset ja suositukset. Nämä johtopäätökset ja suositukset käydään keskustellen läpi vanhempien ja lastensuojelun toimijoiden kanssa.

Otathan yhteyttä, tulemme mielellämme kertomaan teille yrityksemme palveluista lisää.

MES®-ohjelma

Neljän Asteen omassa MES®-prosessissa vanhempi käy läpi koko elämänkaarensa aina lapsuudesta tähän hetkeen.

Palvelut

Räätälöimme palvelut asiakkaiden tarpeiden mukaisesti

Kunnille

Jo yli 50 kuntaa ympäri Suomen toimii hyvässä yhteistyössä kanssamme.

Meille töihin

Haemme jatkuvasti uusia osaajia ammattilaisjoukkoomme. Oletko Sinä yksi meistä?