Soita lisätietoja:
Katso alueellinen yhteystieto!

Tehostettu perhetyö

Tehostettu perhetyö (Intensiivinen oheisvanhemmuuspalvelu)

Tehostettu perhetyö on lastensuojelulain mukainen avopalvelu, jolla tuetaan ja kuntoutetaan lapsiperhettä kokonaisvaltaisesti tilanteessa, jossa lapsen huolenpito, tarpeet ja turvallisuus ovat vaarantumassa. Palvelumuoto pitää sisällän intensiiviyksilötyötä lapsen, nuoren ja vanhemman kanssa, intensiivityötä koko perheen kanssa sekä laaja-alaista verkostotyötä. Tavoitteena on vahvistaa perheen yksilöllisiä voimavaroja ja dynamiikkaa.

Tehostetussa perhetyössä työskennellään kokonaisvaltaisesti koko perheen kanssa. Työskentely on jaettu neljään tavoitteelliseen asteeseen, jotka ottavat huomioon lapsen ja aikuisen yksilöllisen kyvyn kohdata muutos. Tulokulma on tarpeiden täyttökeskeinen. MES® -ohjelmaa toteutetaan palvelun sisällä vanhempien kanssa.  Toimintaprosessi rakennetaan aina yksilöllisesti perheen tarpeiden ja haasteiden mukaisesti Neljä Astetta Oy:n palveluvalikon kautta.

Työ pitää sisällään perustarpeiden ja emotionaalisten tarpeiden kartoituksen ja kohtaamisen, arjen toiminnan, rutiinien sekä perheen sisäisten vuorovaikutusten ja tehtävänjaon kartoituksen. Yhteistyöverkostojen luominen on tärkeä osa palvelua.

Palvelun rakenne pohjautuu tavoitteelliseen työhön jossa tavoitteet pilkotaan kuukausisuunnitelmien kautta konkreettiseksi tavoitteiksi aina yksittäisiin asiakastapaamisiin saakka. Näitä tavoitteita seurataan päivien suoritteiden kautta.

Tehostettu perhetyö

Otathan yhteyttä, tulemme mielellämme kertomaan teille yrityksemme palveluista lisää.

MES®-ohjelma

Neljän Asteen omassa MES®-prosessissa vanhempi käy läpi koko elämänkaarensa aina lapsuudesta tähän hetkeen.

Palvelut

Räätälöimme palvelut asiakkaiden tarpeiden mukaisesti

Kunnille

Jo yli 50 kuntaa ympäri Suomen toimii hyvässä yhteistyössä kanssamme.

Meille töihin

Haemme jatkuvasti uusia osaajia ammattilaisjoukkoomme. Oletko Sinä yksi meistä?