Soita lisätietoja:
Katso alueellinen yhteystieto!

MES®-ohjelman toteutus

MES® -ohjelmaa toteutetaan pääasiassa ryhmissä. Tapaamisia on kaksi kertaa kuukaudessa: neljän tunnin mittainen ohjattu MES® -itsetuntemuskoulutus sekä kahden tunnin mittainen ohjattu MES® -vertaisryhmä. Palveluun kuuluu myös 24 h päivystyspuhelin, joka on osallistujien tukena koko ohjelmaan osallistumisen ajan.

Ryhmämuotoinen MES® -ohjelma:

– 6-8 henkilön ryhmät
– Tapaamiset kaksi kertaa kuukaudessa
– Kesto 15 kuukautta – on räätälöitävissä lyhyemmäksi prosessiksi asiakkaan tarpeen mukaan
– Edetään suunnitelman mukaan aiheittain
– Työskentelyn tueksi osallistuja saa 23 työvälinettä
– 15 tunnepuolen kohtaamiseen ohjaavaa karttaa
– 8 arjen toimintamalleja rakentavaa karttaa
– Työkalut ovat ihmisen käytössä myös ohjelman loputtua

Jokaisella tapaamiskerralla on oma aiheensa. MES® -itsetuntemuskoulutuksessa teemoja käsitellään keskustelujen, tunteiden, tiedostamisen ja työvälineiden avulla. Kokemusten purkamista jatketaan MES® -vertaisryhmässä koulutetun ohjaajan johdolla. MES® -ryhmissä samassa tilanteessa tai saman aiheen piirissä olevat ihmiset jakavat kokemuksiaan ja saavat elinvoimaa toisiltaan. Sitä kautta omakin kokemus muuttuu. Näköala laajenee, vointi paranee ja elämä alkaa näyttää valoisammalta.

Pettymysten läpikäyminen ja tunteiden käsitteleminen puhumalla on tärkeä osa muutostyötä, mutta yhtä tärkeää on asioiden konkretisointi arjen tasolle. Se johtaa varmemmin pysyvään muutokseen.

MES® -ohjelmaa on mahdollista toteuttaa myös yksilöohjauksessa, joka räätälöidään sopimaan asiakkaan arkeen ja vastaamaan hänen yksilöllisiin tarpeisiinsa.

MES® -työskentelyn aiheita:

– Omien tarpeiden ja tunteiden tunnistaminen
– Sukupolvien ketju – menneisyyden vaikutusten ymmärtäminen, ongelmien syyt
– Unelmat ja niiden konkretisointi
– Mahdollisen parisuhteen edellytysten sekä yhteisen ajankäytön parantaminen
– Lasten yksilöllisten tarpeiden kartoittaminen ja toteuttaminen
– Harrastusten ja muun mukavan tekemisen etsiminen, aloittaminen ja ylläpitäminen
– Koulutusmahdollisuuksien kartoittaminen ja hakuprosessit
– Työelämän mahdollisuuksien ja ongelmien läpikäyminen
– Arkisten toimintamallien hiominen
– Vanhemmuuden konkretisointi, mitä on isänä tai äitinä oleminen juuri tässä perheessä?
– Verkostotyö eli yhteydet sukulaisiin, ystäviin, toimintayhteisöön ja mahdollisiin auttajiin
Omien tarpeiden ja elämänalueiden kartoitus voisi kuulua jokaisen ihmisen elämään jo pienestä pitäen. Mitä tarvitsen, mitä minulta odotetaan, mikä on minun tieni?

Lue lisää:

MES®-ohjelma

Neljän Asteen omassa MES®-prosessissa vanhempi käy läpi koko elämänkaarensa aina lapsuudesta tähän hetkeen.

Palvelut

Räätälöimme palvelut asiakkaiden tarpeiden mukaisesti

Kunnille

Jo yli 50 kuntaa ympäri Suomen toimii hyvässä yhteistyössä kanssamme.

Meille töihin

Haemme jatkuvasti uusia osaajia ammattilaisjoukkoomme. Oletko Sinä yksi meistä?