Soita lisätietoja:
Katso alueellinen yhteystieto!

MES®

MES®-, MONIMUOTOISEN ELÄMÄN SANKARI® -OHJELMA

Mes® – ohjelma on itsetuntemuksen ja elämänhallinnan prosessimainen 16 kuukautta kestävä kasvuohjelma. Mes® – ohjelman viitekehys muodostuu kokemusperäisen kehyksen lisäksi eri teorioiden nivoutumisesta prosessin eri vaiheisiin. Keskeisimmät lähestymistavat ovat kognitiivinen, tunnelukko- , ratkaisu- ja voimavarakeskeinen-,  käyttäytymis-, ja narratiivinen terapia sekä positiivinen psykologia,  selviytymisstrategia- ja läheisriippuvuusteoria. Neljä Astetta Oy:n Mes®-ohjaaja on kouluttautunut 16 kuukauden prosessimaisessa Mes®- ryhmänohjaajakoulutuksessa, joka sisältä sekä teoreettiset opinnot että kokemusperäisen henkilökohtaisen prosessin.

MES®-ohjelma keskittyy vanhempaan ihmisenä – pysähtyen vanhemmuuden ja ihmisyyden kysymysten äärelle, pohtien asiakkaan toimintatapoja, esteitä ja vahvuuksia ryhmä- ja vertaisryhmätapaamisissa. Ohjelmassa asiakas hakee voimaantumista haasteellisessa ja kuormittavassa elämäntilanteessa. Työkalujemme ja ohjatun toiminnan avulla hän tunnistaa omat tunteensa, tarpeensa ja rajansa ja tiedostaa näiden ympärillä olevat käyttäytymismallit.  Pitkäjänteisen prosessimaisen työskentelyn avulla esteet, joita onnellisen ja hyvän vanhemmuuden tiellä on ollut, hälvenevät ja vanhempi eheytyy. Kaavojen murtaminen viedään myös käytännön tasolle ja näin todellinen, pitkäaikainen muutos on mahdollista.

 

Tapaamiset

  1. Mes® -ryhmätapaaminen kerran kuukaudessa, kestoltaan 4 h / kerta.
  2. Vertaistukiryhmä kerran kuukaudessa, kestoltaan 2 h / kerta
    Vertaistukiryhmässä käsiteltyä aihetta syvennetään.

Tilaaja voi valita osallistuuko asiakas molempiin tapaamisiin vai ainoastaan MES® -ryhmätapaamisiin.

Kesto

Otathan yhteyttä, tulemme mielellämme kertomaan teille yrityksemme palveluista lisää.

MES®-ohjelma

Neljän Asteen omassa MES®-prosessissa vanhempi käy läpi koko elämänkaarensa aina lapsuudesta tähän hetkeen.

Palvelut

Räätälöimme palvelut asiakkaiden tarpeiden mukaisesti

Kunnille

Jo yli 50 kuntaa ympäri Suomen toimii hyvässä yhteistyössä kanssamme.

Meille töihin

Haemme jatkuvasti uusia osaajia ammattilaisjoukkoomme. Oletko Sinä yksi meistä?