Kysy lisää
Katso alueellinen yhteystieto!

Jaettua Äitiyttä

Lapselle on ensisijaisen tärkeää, että hänellä on välittäviä ja rakastavia aikuisia ympärillään – olivatpa aikuiset biologisia tai sosiaalisia vanhempia, äitipuolia, syntymävanhempia tai sijaisäitejä. Sosiaalisessa äitiydessä keskeistä on äitinä ja lapsena olemisen kokemukset. Olivatpa geneettiset, ruumiilliset ja juridiset siteet lapsen ja vanhempien välillä minkälaiset tahansa, määrittyy sosiaalinen vanhemmuus sen perusteella, kenen kanssa lapsi kasvaa ja elää. Äitiys on niin iso ja hieno asia, että siitä riittää jaettavaksi useammallekin äidille.

Tämä Äitienpäivä on erityinen niille, joista tuli virallisesti äitejä 1.4.2019 voimaan tulleen äitiyslain (258/2018) myötä. Laki sisältää säännökset äitiyden määräytymisestä:

”Henkilö, joka synnyttää lapsen, on lapsen äiti. Lapsen toinen vanhempi voi olla isä tai lapsella voi olla kaksi äitiä. Äitiyslaki ei vaikuta isyyden määräytymiseen. Lain mukaan lapsen toiseksi äidiksi voidaan vahvistaa nainen, joka yhteisymmärryksessä lapsen synnyttäneen kanssa antoi suostumuksen hedelmöityshoitoon, jonka tuloksena lapsi syntyi.”

Meidän perheessä yhdessä suunnitellut ja odotetut lapset syntyivät juridisesti yksinhuoltajalle. Lasteni toista vanhempaa ei silloin hyväksytty heidän viralliseksi huoltajakseen, saati sitten äidikseen. Tätä on lastemme ollut vaikea ymmärtää, mutta viimein tänä äitienpäivä kohta 18 vuotta täyttävillä lapsillamme on nyt virallisestikin kaksi äitiä.

Onnellista äitienpäivää kaikille äideille ja lapsille, joiden elämässä on yksi tai useampi Rakastava Äiti.

Sanna Snellman
Aluejohtaja
Neljä Astetta Oy

MES®-ohjelma

Neljän Asteen omassa MES®-prosessissa vanhempi käy läpi koko elämänkaarensa aina lapsuudesta tähän hetkeen.

Palvelut

Räätälöimme palvelut asiakkaiden tarpeiden mukaisesti

Kunnille

Jo yli 50 kuntaa ympäri Suomen toimii hyvässä yhteistyössä kanssamme.

Meille töihin

Haemme jatkuvasti uusia osaajia ammattilaisjoukkoomme. Oletko Sinä yksi meistä?