Asiantuntijat

Tutustu mahtavaan ja kasvavaan osaajiemme joukkoon! Asiantuntijoiden tarkemmat yhteystiedot löydät täältä.

Jan-Erik Solvang

Kehitysjohtaja, psykoterapeutti
Psykiatrinen sairaanhoitaja, perhe- ja pariterapeutti (valm. kevät 2020), voimavarakeskeinen perhetyön koulutus, MES®-ryhmänohjaaja.
Työkokemus lastensuojelutyöstä 19 vuotta, psykiatrinen sairaanhoitajana 9 vuotta, esimiestyökokemusta 8 vuotta.

Osaamisalueet
Palveluiden kehittäminen ja tuotteistaminen, lastensuojelun sisältökysymykset, lastensuojelupalveluiden johtaminen, pari- ja perheterapia lastensuojelussa, psykiatrinen näkökulma perhetyössä

Saana Sievers

Psykoterapeutti
PsM, perhe- ja paripsykoterapeutti (koulutuksessa, valm. kevät 2020), lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyn avainkouluttaja.
Työkokemus psykologityöstä lasten ja perheiden kanssa 8 vuotta.

Osaamisalueet
Perhe- ja verkostoterapeuttinen työskentely, lähisuhde- ja perheväkivaltatyö, perheterapia osana perhetyötä. Kouluttaminen, kehittäminen sekä konsultaatiot ja tuki asiakastyön prosesseissa, kehittämistyö.

Anne Niittymäki

Sosiaalityöntekijä
Sosiaalityöntekijä, YTM, ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti, työnohjaaja, NLP practitioner, MIM -havainnointikoulutus, MES® - ryhmänohjaaja – koulutuksessa.
Työkokemusta sosiaalityöstä 15 vuotta, lastensuojelutyöstä 10 vuotta.

Osaamisalueet
Asiakastyön menetelmällisyys, tunnetyöskentely osana ammatillisuutta, prosessien sisällöllinen kehittäminen, yksilö- ja työyhteisö työnohjaukset, kouluttaminen, kehittäminen ja asiantuntijatehtävät.

Aino-Maria Koistinaho

Sosiaalityöntekijä
Sosiaalityöntekijä YTM, edunvalvoja lastensuojelu- ja rikosasioissa, julkisen sektorin perheterapiakoulutus 2v, väkivaltaopinnot Väkivalta ja väkivallattoman myötäelämisen ehdot (25 op.).
Työkokemusta lastensuojelun sosiaalityöstä, palvelutarpeiden arvioinneista, avo- ja sijaishuollosta sekä jälkihuollosta 6 vuotta, sosiaalityön ohessa esimiestyötä 4 vuotta.

Osaamisalueet
Lastensuojelun asiakastyö, ohjaus ja valvonta, sijaishuollon aikainen sosiaalityö, jälkihuolto, lähisuhde- ja perheväkivaltatyö, perheterapia sosiaalityössä, esimiestyö, mentorointi, kehittäminen ja kouluttaminen.

Maija Kankaanmäki

Sosiaalityöntekijä
Sosiaalityöntekijä YTM, ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti, sosionomi (AMK).
Lastensuojelun työkokemus 15 vuotta. Yrittäjä ja esimieskokemusta.

Osaamisalueet
Lapsiperheiden sosiaalipalveluiden ja lastensuojelun palvelukokonaisuuden asiantuntijuus.

Satu Boxberg

Sosiaalityöntekijä
Sosiaalityöntekijä, VTM, sijaisperheiden PRIDE-kouluttaja, Kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapeuttikoulutus 2019-2023.

Työkokemusta sosiaalityöstä 12 vuotta, lastensuojelutyöstä kymmenen vuotta.

Osaamisalueet
Sijaisperheiden valmennus sekä tavoitteellinen työskentely perheiden kanssa, menetelmällisyys asiakastyössä, tunnetyöskentely lasten ja vanhempien kanssa, lasten ja aikuisten ahdistuneisuuden hoito (pelot, koulukieltäytyminen, mutismi, eroahdistus), traumojen hoito lapsilla ja aikuisilla, erilaisten sosiaalisten fobioiden hoito, positiivisen vahvistamisen käyttäminen asiakastyössä, motivoivan haastattelun hyödyntäminen asiakastyössä, asiakastyön prosessien kehittäminen.

Petri Salmivainio

Vastaava ohjaaja