Asiantuntijat

Tutustu mahtavaan ja kasvavaan osaajiemme joukkoon! Asiantuntijoiden tarkemmat yhteystiedot löydät täältä.

Jan-Erik Solvang

Kehitysjohtaja, psykoterapeutti
Psykiatrinen sairaanhoitaja, perhe- ja pariterapeutti, voimavarakeskeinen perhetyön koulutus, MES®-ryhmänohjaaja.
Työkokemus lastensuojelutyöstä 19 vuotta, psykiatrinen sairaanhoitajana 9 vuotta, esimiestyökokemusta 8 vuotta.

Osaamisalueet
Palveluiden kehittäminen ja tuotteistaminen, lastensuojelun sisältökysymykset, lastensuojelupalveluiden johtaminen, pari- ja perheterapia lastensuojelussa, psykiatrinen näkökulma perhetyössä

Saana Sievers

Psykoterapeutti
PsM, perhe- ja paripsykoterapeutti, lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyn avainkouluttaja.
Työkokemus psykologityöstä lasten ja perheiden kanssa 10 vuotta.

Osaamisalueet
Perhe- ja verkostoterapeuttinen työskentely, lähisuhde- ja perheväkivaltatyö, perheterapia osana perhetyötä. Kouluttaminen, kehittäminen sekä konsultaatiot ja tuki asiakastyön prosesseissa, kehittämistyö.

Meeri Keurulainen

Psykologi

Psykologi, PsM. Psykologian tohtoriopiskelija. Sosionomi AMK.

Työkokemus sosiaali-ja terveydenhuollossa 17 vuotta. Lastensuojelu, nuorisopsykiatria, yleissairaalapsykiatria.

Osaamisalueet:
Somaattiseen sairastamiseen liittyvä psyykkisten reaktioiden tuntemus ja kokonaisvaltaisen hoidon näkökulma, terveyspsykologinen, kehityspsykologinen sekä psykiatrinen näkökulma lastensuojelu-ja perhetyöhön, psykologin konsultaatiot ja psykologin interventiot, ryhmäterapeuttiset interventiot, kriisityö, kehittäminen, koulutus ja työnohjaus.

Katja Hakasaari

Psykoterapeutti VET

Perheterapeutti, työnohjaaja, kätilö, psykiatrian erikoissairaanhoitaja.
Työkokemus psykoterapeuttisesta työstä 13v.

Osaamisalueet:

Ihmissuhdeongelmat, parisuhteen kriisit tai avioero, vanhemmuus ja perhesuhteet. Akuutti kriisi- ja traumatyöskentely yksilöiden sekä perheiden kanssa. Raskauteen ja synnytykseen liittyvät
pelot tai muut ongelmat, kuten lapsettomuus sekä muut menetykset.

Analyyttisen psykologian opintoja. Kela- oikeudet nuorten kuntoutuspsykoterapian tuottamiseen.

Aino-Maria Koistinaho

Sosiaalityöntekijä
Sosiaalityöntekijä YTM, edunvalvoja lastensuojelu- ja rikosasioissa,  sertifioitu TRE-ohjaaja, julkisen sektorin perheterapiakoulutus 2v,  väkivaltaopinnot Väkivalta ja väkivallattoman myötäelämisen ehdot (25 op.) Perheasioiden sovittelukoulutuksessa 10/20 lähtien.
Työkokemusta lastensuojelun sosiaalityöstä, palvelutarpeiden arvioinneista, avo- ja sijaishuollosta sekä jälkihuollosta 6 vuotta, sosiaalityön ohessa esimiestyötä 4 vuotta.

Osaamisalueet
Lastensuojelun asiakastyö, ohjaus ja valvonta, sijaishuollon aikainen sosiaalityö, jälkihuolto, lähisuhde- ja perheväkivaltatyö, perheterapia sosiaalityössä, esimiestyö, mentorointi, kehittäminen ja kouluttaminen.

Maija Kankaanmäki

Sosiaalityöntekijä
Sosiaalityöntekijä YTM, ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti, sosionomi (AMK).
Lastensuojelun työkokemus 15 vuotta. Yrittäjä ja esimieskokemusta.

Osaamisalueet
Lapsiperheiden sosiaalipalveluiden ja lastensuojelun palvelukokonaisuuden asiantuntijuus.

Satu Boxberg

Sosiaalityöntekijä
Sosiaalityöntekijä, VTM, sijaisperheiden PRIDE-kouluttaja, Kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapeuttikoulutus 2019-2023.

Työkokemusta sosiaalityöstä 12 vuotta, lastensuojelutyöstä kymmenen vuotta.

Osaamisalueet
Sijaisperheiden valmennus sekä tavoitteellinen työskentely perheiden kanssa, menetelmällisyys asiakastyössä, tunnetyöskentely lasten ja vanhempien kanssa, lasten ja aikuisten ahdistuneisuuden hoito (pelot, koulukieltäytyminen, mutismi, eroahdistus), traumojen hoito lapsilla ja aikuisilla, erilaisten sosiaalisten fobioiden hoito, positiivisen vahvistamisen käyttäminen asiakastyössä, motivoivan haastattelun hyödyntäminen asiakastyössä, asiakastyön prosessien kehittäminen.

Katri Voutilainen

Sosiaalityöntekijä

 

 

Kari Karomäki

Ratkisukeskeinen perheterapeutti, psykoterapeutti

Master of Sciences in Psychotherapy

Petri Salmivainio

Leiri- ja ryhmätoimintojen vastaava ohjaaja

Yhteisöpedagogi AMK
Lastensuojelun työkokemus 15 vuotta