Kysy lisää
Katso alueellinen yhteystieto!

Tehostettu perhetyö

Tehostettu perhetyö on lastensuojelulain mukainen avopalvelu, jolla tuetaan ja kuntoutetaan lapsiperhettä kokonaisvaltaisesti tilanteessa, jossa lapsen huolenpito, tarpeet ja turvallisuus ovat vaarantumassa. Palvelumuoto pitää sisällään intensiiviyksilötyötä lapsen, nuoren ja vanhemman kanssa, intensiivityötä koko perheen kanssa sekä laaja-alaista verkostotyötä. Tavoitteena on vahvistaa perheen yksilöllisiä voimavaroja ja dynamiikkaa. Tehostetussa perhetyössä työskennellään kokonaisvaltaisesti koko perheen kanssa.

Työskentely on jaettu neljään tavoitteelliseen asteeseen. Työ pitää sisällään perustarpeiden ja emotionaalisten tarpeiden kartoituksen ja kohtaamisen, arjen toiminnan, rutiinien sekä perheen sisäisten vuorovaikutusten ja tehtävänjaon kartoituksen. Yhteistyöverkostojen luominen on tärkeä osa palvelua. Vanhemmuustyö rakentuu MES® työvälineiden avulla, aina vanhemman omista lähtökohdista käsin. Tämä antaa vanhemmalle itselleen mahdollisuuden määritellä muutostarpeen ja löytää keinoja haastavissa tilanteissa toimimiseen.

Toimintaprosessi rakennetaan aina yksilöllisesti perheen tarpeiden ja haasteiden mukaisesti Neljä Astetta Oy:n palveluvalikon kautta.

Palvelun rakenne pohjautuu tavoitteelliseen työhön, jossa tavoitteet pilkotaan kuukausisuunnitelmien kautta konkreettiseksi tavoitteiksi aina yksittäisiin asiakastapaamisiin saakka. Näitä tavoitteita seurataan päivien suoritteiden kautta.

Otathan yhteyttä, tulemme mielellämme kertomaan teille yrityksemme palveluista lisää.

MES®-ohjelma

Neljän Asteen omassa MES®-prosessissa vanhempi käy läpi koko elämänkaarensa aina lapsuudesta tähän hetkeen.

Palvelut

Räätälöimme palvelut asiakkaiden tarpeiden mukaisesti

Kunnille

Jo yli 50 kuntaa ympäri Suomen toimii hyvässä yhteistyössä kanssamme.

Meille töihin

Haemme jatkuvasti uusia osaajia ammattilaisjoukkoomme. Oletko Sinä yksi meistä?

Tilaa uutiskirje!