Kysy lisää
Katso alueellinen yhteystieto!

MES®

MONIMUOTOISEN ELÄMÄN SANKARI® -OHJELMA

MES® – ohjelma on itsetuntemuksen ja elämänhallinnan prosessimainen 16 kuukautta kestävä kasvuohjelma. MES® – ohjelman viitekehys muodostuu kokemusperäisen kehyksen lisäksi eri teorioiden ja terapiasuuntausten nivoutumisesta prosessin eri vaiheisiin. MES®-ohjelma rakentuu ajallisesti sekä aiheittain kolmesta eri vaiheesta.

Keskeisimmät lähestymistavat ovat kiintymyssuhdeteoria, kognitiivinen- ja skeematerapia sekä narratiivisuus. Nämä sekä ohjelman kehittäjän kokemukset muodostavat kokonaisuudessaan MES®-ohjelman viitekehyksen.

MES®-ohjelma keskittyy vanhempaan ihmisenä – pysähtyen vanhemmuuden ja ihmisyyden kysymysten äärelle, pohtien asiakkaan toimintatapoja, esteitä ja vahvuuksia ryhmä- ja vertaisryhmätapaamisissa. Ohjelmassa asiakas hakee voimaantumista haasteellisessa ja kuormittavassa elämäntilanteessa. Työkalujemme ja ohjatun toiminnan avulla hän tunnistaa omat tunteensa, tarpeensa ja rajansa ja tiedostaa näiden ympärillä olevat käyttäytymismallit.  Pitkäjänteisen prosessimaisen työskentelyn avulla esteet, joita onnellisen ja hyvän vanhemmuuden tiellä on ollut, hälvenevät ja vanhempi eheytyy. Kaavojen murtaminen viedään myös käytännön tasolle ja näin todellinen, pitkäaikainen muutos on mahdollista.

Otathan yhteyttä, tulemme mielellämme kertomaan teille yrityksemme palveluista lisää.

MES®-ohjelma

Neljän Asteen omassa MES®-prosessissa vanhempi käy läpi koko elämänkaarensa aina lapsuudesta tähän hetkeen.

Palvelut

Räätälöimme palvelut asiakkaiden tarpeiden mukaisesti

Kunnille

Jo yli 50 kuntaa ympäri Suomen toimii hyvässä yhteistyössä kanssamme.

Meille töihin

Haemme jatkuvasti uusia osaajia ammattilaisjoukkoomme. Oletko Sinä yksi meistä?

Tilaa uutiskirje!