Kysy lisää
Katso alueellinen yhteystieto!

Jälkihuolto

Jälkihuoltopalvelussa tuetaan sijaishuollossa ollutta nuorta kokonaisvaltaisesti tilanteessa, jossa nuori muuttaa itsenäisesti asumaan.

Palvelumuoto pitää sisällän intensiiviyksilötyötä nuoren kanssa, työtä perheen kanssa sekä verkostotyötä.  Nelivaiheinen prosessi suunnitellaan yksilöllisesti. Tavoitteena on integroida nuori ympäröivään yhteiskuntaan ja löytää nuoren omat yksilölliset vahvuudet sekä hyvinvoinnin elementit.

Prosessin vaiheet

  1. aste Kartoitus ja suunnitelma
  2. aste: Peruselämän asiat
  3. aste: Tulevaisuus
  4. aste: Elämäntavan vakiintuminen

Työ pitää sisällään perustarpeiden ja emotionaalisten tarpeiden kartoituksen ja kohtaamisen, arjen toiminnan ja rutiinien kartoituksen sekä toimintamallien ja terveen verkoston luomisen. Tulokulma työskentelyyn on tarpeidentäyttökeskeinen ja työskentelyn tukena käytämme 16 tunnepuolen ja 11 arjen toimintamallin työkalua. Erityisen tärkeänä painopisteenä on laaja-alainen verkostotyö.  Nuorella on palvelun päättyessä oma asunto, opiskelu- tai työpaikka, sekä elämän perusasiat sellaisessa kunnossa, että yhteiskunnassa toimiminen on mahdollista

Palvelun rakenne pohjautuu tavoitteelliseen työhön, jossa tavoitteet pilkotaan kuukausisuunnitelmien kautta konkreettiseksi tavoitteiksi – aina yksittäisiin asiakastapaamisiin saakka. Näitä tavoitteita seurataan päivien suoritteiden kautta.

Jälkihuoltopalvelu

Otathan yhteyttä, tulemme mielellämme kertomaan teille yrityksemme palveluista lisää.

MES®-ohjelma

Neljän Asteen omassa MES®-prosessissa vanhempi käy läpi koko elämänkaarensa aina lapsuudesta tähän hetkeen.

Palvelut

Räätälöimme palvelut asiakkaiden tarpeiden mukaisesti

Kunnille

Jo yli 50 kuntaa ympäri Suomen toimii hyvässä yhteistyössä kanssamme.

Meille töihin

Haemme jatkuvasti uusia osaajia ammattilaisjoukkoomme. Oletko Sinä yksi meistä?

Tilaa uutiskirje!