Kysy lisää
Katso alueellinen yhteystieto!

Palvelut

Vastaamme nopeasti kuntien palvelutarpeeseen useiden eri palvelumuotojen kautta

Palvelumme on ensisijaisesti tarkoitettu avopuolen sekä sijoitusuhan alla oleville lastensuojeluperheille, sijoituksesta kotiutettaville lapsille ja heidän perheilleen, päihdeongelmista kärsiville tai elämänkriisin kohdanneille perheille sekä mielenterveyskuntoutuville vanhemmille ja heidän perheilleen. Kaikki palvelumuotomme pohjautuvat ihmisena aitoon kohtaamiseen, yhdistettynä ammattimaiseen suunnitelmallisuuteen, seurantaan, prosessinohjauksen ja laadukkaaseen raportointiin.

Palvelujemme kehitystyön pohjana on vahva sosiaali-alan tuntemus ja usean eri teoreettisen viitekehyksen yhteennivoutuma, joka peilaa entisten lastensuojeluasiakkaiden sekä syrjäytymisvaarassa olevien henkilöiden kokemusasiantuntijuuteen ja ymmärrykseen yritysmaailman tavoitteellisesta toiminasta sekä palvelunohjauksesta.

Toimintamme on keskittynyt asiakkaidemme ja heidän perheidensä tukemiseen yksilön ja perheen dynamiikan sekä kokonaisuuden huomioonottavilla työmuodoilla.  Työ jakaantuu tasapuolisesti tunnepuolen asioiden läpikäymiseen, arjen toimintamallien vahvistamiseen, positiiviseen yhdessä tekemiseen ja verkostotyöhön.

Palvelut räätälöidään tilanteen ja todellisen palvelutarpeen mukaan. Ne elävät ihmisten ja perheiden mukana, mutta niitä toteutetaan selkeän prosessin puitteissa. Teemme työtä päivällä, illalla, viikonloppuna ja tarvittaessa yöllä. Työn suunnittelujärjestelmä on luotu niin joustavaksi, että voimme jopa viikkokohtaisesti suunnitella työn ja tarjota asiakaslähtöisesti aikaa juuri oikeisiin kohtiin. Voimme reagoida yksittäisiin tilanteisiin lyhyellä aikavälillä, mutta pidämme samanaikaisesti pitkän aikakauden suunnitelmat kirkkaina. Toteutamme avointa raportointia eri toimijoiden kesken. Asiakas on mukana kuukausiraporttien ja loppuraportin laatimisessa. Raportoinnin avulla sosiaalitoimen on helppo seurata työn etenemistä.

24h avustava puhelin palvelee sekä asiakasperheitä että työntekijöitä tuoden tukea ja turvaa haastaviin hetkiin.

Toimimme yli 90 kunnassa Rovaniemeltä Etelä-Suomeen saakka ja pystymme aloittamaan palvelut viiden arkipäivän kuluessa sosiaalityöntekijän yhteydenotosta kaikkialla Suomessa.

 

MES®-ohjelma

Neljän Asteen omassa MES®-prosessissa vanhempi käy läpi koko elämänkaarensa aina lapsuudesta tähän hetkeen.

Palvelut

Räätälöimme palvelut asiakkaiden tarpeiden mukaisesti

Kunnille

Jo yli 50 kuntaa ympäri Suomen toimii hyvässä yhteistyössä kanssamme.

Meille töihin

Haemme jatkuvasti uusia osaajia ammattilaisjoukkoomme. Oletko Sinä yksi meistä?

Tilaa uutiskirje!