Kysy lisää
Katso alueellinen yhteystieto!

Ideologiamme

Jokainen ihminen on syntynyt maailmaan haavoittuvana ja täysin ympäristön hyväksynnästä ja huolenpidosta riippuvaisena. Vauvan rakkauden tarve on ilmeinen ja luonnollinen.

Lapsi jolta puuttuu rakkautta, hoivaa ja turvaa, eli äitiyttä ja isyyttä, ei tule kuulluksi, nähdyksi ja kohdatuksi omana itsenään. Me Neljä Astetta Oy:ssa näemme, että kaikki ihmisyyden ongelmat johtuvat pohjimmiltaan tästä rakkauden puutteesta. Siitä että ihmisen tunteisiin ja tarpeisiin ei ole vastattu.

Lapsella on myös oikeus saada tarpeilleen tyydytystä. Hän tarvitsee perustarpeiden, ravinnon, puhtauden lisäksi rakkautta, turvallisuutta ja yhteenkuuluvuuden kokemusta ja persoonan kunnioittamista. Huomio, ymmärrys ja kuuntelu luovat ilmapiirin, jossa lapsi voi kasvaa ehjäksi itsekseen.

Elleivät lapsen luonnolliset tarpeet tyydyty, hänessä syntyy vajetta, sisäinen tyhjiö, joka jää kaipaamaan täyttymystä. Meillä kaikilla on sisällämme eriasteista vajetta, epämääräistä tyhjyyden tunnetta, jonka yritämme elämässä ratkaista.

Jos tarpeet ovat toistuvasti jääneet vaille täyttymystä saatamme myöhemmin elämässä päätyä etsimään hyvän olon tunnetta korvaavin keinoin esimerkiksi päihteistä, viihteestä, syömisestä, työnteosta tai materiasta. Nuorilla vaille jääminen voi näkyä myös viiltelynä, koulusta karkailemisena ja syömishäiriöinä. Ihmisen syvimmät tarpeet ovat usein kätkeytyneet sisimpään, piiloon jopa itseltä.

Etsiessämme tarpeille tyydytystä, päädymme helposti loputtomaan haluamisen kehään. Saatamme ajatella, että jos vain saisimme sen seuraavan asian, olisimme onnellisia. Mielihalujen tyydyttäminen tuo kuitenkin vain väliaikaisen, ohimenevän hyvänolon tunteen. Pian haluamme jotain uutta. Todellinen onni löytyy vasta kun todelliset tarpeet tyydyttyvät.

Todellisia tarpeita ei kuitenkaan aina ole helppo tavoittaa, sillä olemme oppineet tukahduttamaan, ohittamaan tai korostamaan niitä. Voi olla että olemme piilottaneet haavoittuneisuuden ulkokuoren alle. Tai ehkä elämme jatkuvassa sisäisessä kivussa toivoen, että joku ymmärtäisi, auttaisi ja antaisi meille sen mitä tarvitsemme. Saatamme kokea toivottomuutta ja lakata kertomasta mitä tarvitsemme, auttaen toisia siinä toivossa että hekin auttaisivat meitä. Tai ehkä päädymme sellaisten ihmisten seuraan, jotka satuttavat meitä.

Tämä kaikki voi nostaa esiin vihan ja halun hyökätä, haavoittaa takaisin. Se viha mitä olemme kantaneet mukanamme, saattaa nousta pintaan myös tilanteissa, joissa toinen osapuoli on vihaan syytön.

Jotta pääsisimme taas sisäisten toiveiden äärelle, meidän on opittava kuuntelemaan tunteitamme. Tunteet ovat kehon tapa viestiä meille tarpeista ja siitä kuinka hyvin ne tyydyttyvät. Hankalina pitämämme tunteet, kuten pelko ja ahdistus kertovat, etteivät tarpeemme tyydyty. Positiiviseksi kokemamme tunteet, kuten innostus ja ilo, kertovat tarpeiden tyydyttymisestä. Virkeän lapsen levon tarve on tyydyttynyt, hän ei tunne väsymystä. Lapsen tai aikuisen rauhattomuuden takaa voi puolestaan löytyä täyttymätön rauhan ja rauhallisuuden tarve.


Yhteys tunteisiin, tarpeisiin ja toisiin ihmisiin on avain eheytymiseen. Oikeanlaisissa olosuhteissa ihminen voi saada vielä aikuisenakin tarvitsemaansa, sitä mitä vaille on elämän varrella jäänyt. Vaikeuksista voi kasvaa jopa voimavara. Korjaavia kokemuksia tuottavat ihmiskohtaamiset sekä eheytymiseen johtavat prosessit ovat erityisosaamistamme.

Yrityksemme palvelut on rakennettu siitä lähtökohdasta, että jokainen lapsi ja aikuinen
odottaa tulevansa hyväksytyksi. Suunnitelmallinen työmme perustuu ainutlaatuisen ihmisen ja perheen rehelliseen kohtaamiseen. Ongelmien ja oireiden sijasta keskitymme perheenjäsenten aitojen tarpeiden täyttymiseen.

Perustarpeiden, kuten ruoan, riittävän unen ja puhtauden lisäksi ihminen tarvitsee elämäänsä onnistumien kokemuksia, iloa, levollisuutta, osallisuutta sekä tarkoituksen tunnetta. Ihmisellä onkin luontainen tarve kokea monenlaisia hyviä asioita. Tuemme asiakkaitamme saamaan näitä hyviä asioita elämäänsä.

Lastensuojelutyömme jakaantuu tasapuolisesti tunnepuolen asioiden läpikäymiseen, arjen toimintamallien vahvistamiseen, positiiviseen yhdessä tekemiseen ja verkostotyöhön. Vuorovaikutus perheessä paranee, ihmissuhteet vahvistuvat, arki selkenee ja turvattomuus vähenee. Löytyy rohkeutta muutokseen ja pohjaa vaikeidenkin asioiden kohtaamiseen. Vanhemmuudessa tämä kaikki johtaa kykyyn ottaa lapsen tunnekokemus vastaan ja auttaa lasta tunteiden ilmaisemisen kanssa.

MES®-ohjelma

Neljän Asteen omassa MES®-prosessissa vanhempi käy läpi koko elämänkaarensa aina lapsuudesta tähän hetkeen.

Palvelut

Räätälöimme palvelut asiakkaiden tarpeiden mukaisesti

Kunnille

Jo yli 50 kuntaa ympäri Suomen toimii hyvässä yhteistyössä kanssamme.

Meille töihin

Haemme jatkuvasti uusia osaajia ammattilaisjoukkoomme. Oletko Sinä yksi meistä?

Tilaa uutiskirje!